Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Bretka
Tok:Muráň
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Bretka - Muráň

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bretka - Muráň
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:30 511.7
2.12.2022 11:15 511.6
2.12.2022 11:00 511.6
2.12.2022 10:45 511.6
2.12.2022 10:30 511.6
2.12.2022 10:15 511.6
2.12.2022 10:00 511.5
2.12.2022 09:45 511.5
2.12.2022 09:30 511.5
2.12.2022 09:15 511.5
2.12.2022 09:00 511.5
2.12.2022 08:45 521.5
2.12.2022 08:30 521.5
2.12.2022 08:15 521.5
2.12.2022 08:00 521.5
2.12.2022 07:45 521.5
2.12.2022 07:30 521.5
2.12.2022 07:15 521.5
2.12.2022 07:00 521.6
2.12.2022 06:45 521.6
2.12.2022 06:30 521.6
2.12.2022 06:15 521.6
2.12.2022 06:00 521.6
2.12.2022 05:45 521.6
2.12.2022 05:30 521.6
2.12.2022 05:15 521.6
2.12.2022 05:00 521.7
2.12.2022 04:45 521.7
2.12.2022 04:30 521.7
2.12.2022 04:15 521.7
2.12.2022 04:00 521.7
2.12.2022 03:45 521.8
2.12.2022 03:30 521.8
2.12.2022 03:15 521.8
2.12.2022 03:00 521.8
2.12.2022 02:45 521.8
2.12.2022 02:30 521.8
2.12.2022 02:15 521.9
2.12.2022 02:00 521.9
2.12.2022 01:45 521.9
2.12.2022 01:30 521.9
2.12.2022 01:15 521.9
2.12.2022 01:00 521.9
2.12.2022 00:45 522
2.12.2022 00:30 522
2.12.2022 00:15 522
2.12.2022 00:00 522
1.12.2022 23:45 522
1.12.2022 23:30 522
1.12.2022 23:15 522
1.12.2022 23:00 522
1.12.2022 22:45 522
1.12.2022 22:30 522.1
1.12.2022 22:15 522
1.12.2022 22:00 522.1
1.12.2022 21:45 522.1
1.12.2022 21:30 522.1
1.12.2022 21:15 522.1
1.12.2022 21:00 522.1
1.12.2022 20:45 522.1
1.12.2022 20:30 522.2
1.12.2022 20:15 522.1
1.12.2022 20:00 522.2
1.12.2022 19:45 522.2
1.12.2022 19:30 522.2
1.12.2022 19:15 522.2
1.12.2022 19:00 522.2
1.12.2022 18:45 522.2
1.12.2022 18:30 522.2
1.12.2022 18:15 522.2
1.12.2022 18:00 522.2
1.12.2022 17:45 522.2
1.12.2022 17:30 512.2
1.12.2022 17:15 512.2
1.12.2022 17:00 512.2
1.12.2022 16:45 522.2
1.12.2022 16:30 512.2
1.12.2022 16:15 512.2
1.12.2022 16:00 522.2
1.12.2022 15:45 522.2
1.12.2022 15:30 522.2
1.12.2022 15:15 522.2
1.12.2022 15:00 522.2
1.12.2022 14:45 522.2
1.12.2022 14:30 522.2
1.12.2022 14:15 522.2
1.12.2022 14:00 522.2
1.12.2022 13:45 522.1
1.12.2022 13:30 522.1
1.12.2022 13:15 522.1
1.12.2022 13:00 522.1
1.12.2022 12:45 522.1
1.12.2022 12:30 522
1.12.2022 12:15 522
1.12.2022 12:00 522
1.12.2022 11:45 522
1.12.2022 11:30 522
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )