Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Lenartovce
Tok:Slaná
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 450 cm 450 cm

Lenartovce - Slaná

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Lenartovce - Slaná
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 17:15 347.1
4.12.2022 17:00 347.1
4.12.2022 16:45 347.1
4.12.2022 16:30 357.1
4.12.2022 16:15 357.1
4.12.2022 16:00 357.1
4.12.2022 15:45 347.1
4.12.2022 15:30 347.1
4.12.2022 15:15 347.1
4.12.2022 15:00 357.1
4.12.2022 14:45 357.1
4.12.2022 14:30 357.1
4.12.2022 14:15 357.1
4.12.2022 14:00 347.1
4.12.2022 13:45 347.1
4.12.2022 13:30 347.1
4.12.2022 13:15 347.1
4.12.2022 13:00 347.1
4.12.2022 12:45 357.1
4.12.2022 12:30 367.1
4.12.2022 12:15 377.1
4.12.2022 12:00 387.1
4.12.2022 11:45 397.1
4.12.2022 11:30 377.1
4.12.2022 11:15 367.1
4.12.2022 11:00 357.1
4.12.2022 10:45 347.2
4.12.2022 10:30 347.2
4.12.2022 10:15 357.1
4.12.2022 10:00 357.1
4.12.2022 09:45 357.2
4.12.2022 09:30 347.2
4.12.2022 09:15 347.2
4.12.2022 09:00 347.2
4.12.2022 08:45 347.1
4.12.2022 08:30 347.2
4.12.2022 08:15 357.2
4.12.2022 08:00 357.2
4.12.2022 07:45 357.2
4.12.2022 07:30 357.2
4.12.2022 07:15 357.2
4.12.2022 07:00 347.2
4.12.2022 06:45 347.2
4.12.2022 06:30 347.2
4.12.2022 06:15 357.2
4.12.2022 06:00 357.2
4.12.2022 05:45 367.2
4.12.2022 05:30 367.2
4.12.2022 05:15 367.2
4.12.2022 05:00 357.2
4.12.2022 04:45 357.2
4.12.2022 04:30 357.2
4.12.2022 04:15 357.2
4.12.2022 04:00 357.2
4.12.2022 03:45 367.2
4.12.2022 03:30 367.2
4.12.2022 03:15 367.2
4.12.2022 03:00 357.2
4.12.2022 02:45 357.2
4.12.2022 02:30 347.2
4.12.2022 02:15 357.2
4.12.2022 02:00 357.2
4.12.2022 01:45 367.2
4.12.2022 01:30 367.2
4.12.2022 01:15 357.2
4.12.2022 01:00 347.2
4.12.2022 00:45 347.2
4.12.2022 00:30 347.2
4.12.2022 00:15 357.2
4.12.2022 00:00 357.2
3.12.2022 23:45 357.2
3.12.2022 23:30 357.2
3.12.2022 23:15 357.3
3.12.2022 23:00 357.3
3.12.2022 22:45 357.2
3.12.2022 22:30 357.2
3.12.2022 22:15 347.2
3.12.2022 22:00 347.2
3.12.2022 21:45 357.2
3.12.2022 21:30 357.2
3.12.2022 21:15 367.3
3.12.2022 21:00 367.2
3.12.2022 20:45 367.3
3.12.2022 20:30 357.3
3.12.2022 20:15 357.2
3.12.2022 20:00 357.3
3.12.2022 19:45 357.3
3.12.2022 19:30 357.3
3.12.2022 19:15 357.3
3.12.2022 19:00 357.3
3.12.2022 18:45 357.3
3.12.2022 18:30 347.3
3.12.2022 18:15 347.3
3.12.2022 18:00 347.3
3.12.2022 17:45 357.2
3.12.2022 17:30 357.2
3.12.2022 17:15 367.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )