Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Lenartovce
Tok:Slaná
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 450 cm 450 cm

Lenartovce - Slaná

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Lenartovce - Slaná
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2023 05:15 1236.2
4.12.2023 05:00 1216.2
4.12.2023 04:45 1216.1
4.12.2023 04:30 1236.1
4.12.2023 04:15 1276.1
4.12.2023 04:00 1276.1
4.12.2023 03:45 1296.1
4.12.2023 03:30 1296.1
4.12.2023 03:15 1306.1
4.12.2023 03:00 1306.1
4.12.2023 02:45 1306.1
4.12.2023 02:30 1306.1
4.12.2023 02:15 1296.1
4.12.2023 02:00 1296.1
4.12.2023 01:45 1316.1
4.12.2023 01:30 1316.1
4.12.2023 01:15 1306.1
4.12.2023 01:00 1306.1
4.12.2023 00:45 1306.1
4.12.2023 00:30 1306.1
4.12.2023 00:15 1306.1
4.12.2023 00:00 1316.1
3.12.2023 23:45 1326.1
3.12.2023 23:30 1356.1
3.12.2023 23:15 1366.1
3.12.2023 23:00 1366.1
3.12.2023 22:45 1346.1
3.12.2023 22:30 1346.1
3.12.2023 22:15 1346.1
3.12.2023 22:00 1346.1
3.12.2023 21:45 1346.1
3.12.2023 21:30 1366.1
3.12.2023 21:15 1366.1
3.12.2023 21:00 1366.1
3.12.2023 20:45 1376.1
3.12.2023 20:30 1376.1
3.12.2023 20:15 1346.1
3.12.2023 20:00 1336.2
3.12.2023 19:45 1336.1
3.12.2023 19:30 1346.1
3.12.2023 19:15 1346.1
3.12.2023 19:00 1346.1
3.12.2023 18:45 1346.1
3.12.2023 18:30 1356.1
3.12.2023 18:15 1356.1
3.12.2023 18:00 1346.1
3.12.2023 17:45 1346.1
3.12.2023 17:30 1346
3.12.2023 17:15 1346
3.12.2023 17:00 1356
3.12.2023 16:45 1366
3.12.2023 16:30 1376
3.12.2023 16:15 1376
3.12.2023 16:00 1386
3.12.2023 15:45 1416
3.12.2023 15:30 1395.9
3.12.2023 15:15 1385.9
3.12.2023 15:00 1375.9
3.12.2023 14:45 1415.8
3.12.2023 14:30 1455.8
3.12.2023 14:15 1445.8
3.12.2023 14:00 1445.8
3.12.2023 13:45 1445.7
3.12.2023 13:30 1435.7
3.12.2023 13:15 1455.7
3.12.2023 13:00 1495.7
3.12.2023 12:45 1545.7
3.12.2023 12:30 1555.7
3.12.2023 12:15 1555.7
3.12.2023 12:00 1575.6
3.12.2023 11:45 1565.6
3.12.2023 11:30 1565.6
3.12.2023 11:15 1555.6
3.12.2023 11:00 1555.6
3.12.2023 10:45 1565.6
3.12.2023 10:30 1575.5
3.12.2023 10:15 1615.5
3.12.2023 10:00 1645.5
3.12.2023 09:45 1655.5
3.12.2023 09:30 1665.5
3.12.2023 09:15 1675.5
3.12.2023 09:00 1685.5
3.12.2023 08:45 1695.5
3.12.2023 08:30 1715.5
3.12.2023 08:15 1705.5
3.12.2023 08:00 1725.5
3.12.2023 07:45 1745.4
3.12.2023 07:30 1755.5
3.12.2023 07:15 1765.4
3.12.2023 07:00 1775.4
3.12.2023 06:45 1795.5
3.12.2023 06:30 1805.5
3.12.2023 06:15 1765.5
3.12.2023 06:00 1765.4
3.12.2023 05:45 1765.5
3.12.2023 05:30 1765.4
3.12.2023 05:15 1765.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-12-04 03:00:00UTC - HBV - 7820 - Lenartovce_c (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )