Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hnúšťa-Likier
Tok:Rimava
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Rimava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Hnúšťa-Likier - Rimava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hnúšťa-Likier - Rimava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2023 05:00 902.2
4.12.2023 04:45 902.2
4.12.2023 04:30 902.2
4.12.2023 04:15 892.2
4.12.2023 04:00 902.3
4.12.2023 03:45 902.3
4.12.2023 03:30 902.3
4.12.2023 03:15 902.3
4.12.2023 03:00 902.4
4.12.2023 02:45 902.4
4.12.2023 02:30 902.4
4.12.2023 02:15 902.4
4.12.2023 02:00 902.5
4.12.2023 01:45 902.5
4.12.2023 01:30 902.5
4.12.2023 01:15 912.6
4.12.2023 01:00 902.6
4.12.2023 00:45 902.7
4.12.2023 00:30 902.7
4.12.2023 00:15 912.8
4.12.2023 00:00 912.8
3.12.2023 23:45 912.9
3.12.2023 23:30 912.9
3.12.2023 23:15 913
3.12.2023 23:00 913
3.12.2023 22:45 913.1
3.12.2023 22:30 913.1
3.12.2023 22:15 913.2
3.12.2023 22:00 913.2
3.12.2023 21:45 913.3
3.12.2023 21:30 913.4
3.12.2023 21:15 913.4
3.12.2023 21:00 923.4
3.12.2023 20:45 923.5
3.12.2023 20:30 923.5
3.12.2023 20:15 923.6
3.12.2023 20:00 923.7
3.12.2023 19:45 923.7
3.12.2023 19:30 923.7
3.12.2023 19:15 923.7
3.12.2023 19:00 923.8
3.12.2023 18:45 923.8
3.12.2023 18:30 923.9
3.12.2023 18:15 924
3.12.2023 18:00 924
3.12.2023 17:45 924.1
3.12.2023 17:30 924.1
3.12.2023 17:15 924.2
3.12.2023 17:00 924.2
3.12.2023 16:45 934.3
3.12.2023 16:30 934.3
3.12.2023 16:15 944.4
3.12.2023 16:00 934.4
3.12.2023 15:45 944.4
3.12.2023 15:30 944.5
3.12.2023 15:15 944.5
3.12.2023 15:00 944.5
3.12.2023 14:45 944.5
3.12.2023 14:30 944.5
3.12.2023 14:15 944.5
3.12.2023 14:00 944.5
3.12.2023 13:45 944.5
3.12.2023 13:30 944.5
3.12.2023 13:15 944.4
3.12.2023 13:00 944.4
3.12.2023 12:45 934.4
3.12.2023 12:30 944.4
3.12.2023 12:15 944.3
3.12.2023 12:00 944.3
3.12.2023 11:45 944.2
3.12.2023 11:30 944.2
3.12.2023 11:15 944.2
3.12.2023 11:00 944.2
3.12.2023 10:45 944.1
3.12.2023 10:30 944.1
3.12.2023 10:15 944.1
3.12.2023 10:00 944.1
3.12.2023 09:45 944.1
3.12.2023 09:30 944
3.12.2023 09:15 944
3.12.2023 09:00 944
3.12.2023 08:45 944
3.12.2023 08:30 954
3.12.2023 08:15 944
3.12.2023 08:00 944
3.12.2023 07:45 954
3.12.2023 07:30 954
3.12.2023 07:15 954
3.12.2023 07:00 954
3.12.2023 06:45 954
3.12.2023 06:30 954.1
3.12.2023 06:15 954.1
3.12.2023 06:00 954.1
3.12.2023 05:45 954.1
3.12.2023 05:30 954.1
3.12.2023 05:15 954.2
3.12.2023 05:00 954.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-12-03 21:00:00UTC - HBV - 7845 - Hnusta-Likier (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )