Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jesenské
Tok:Gortva
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Rimava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm 210 cm

Jesenské - Gortva

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jesenské - Gortva
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 17:00 465.4
4.12.2022 16:45 465.4
4.12.2022 16:30 465.4
4.12.2022 16:15 465.4
4.12.2022 16:00 465.4
4.12.2022 15:45 465.4
4.12.2022 15:30 465.4
4.12.2022 15:15 465.4
4.12.2022 15:00 465.4
4.12.2022 14:45 465.4
4.12.2022 14:30 465.4
4.12.2022 14:15 465.4
4.12.2022 14:00 465.4
4.12.2022 13:45 465.4
4.12.2022 13:30 465.4
4.12.2022 13:15 465.4
4.12.2022 13:00 465.4
4.12.2022 12:45 465.4
4.12.2022 12:30 465.4
4.12.2022 12:15 465.4
4.12.2022 12:00 465.4
4.12.2022 11:45 465.4
4.12.2022 11:30 465.4
4.12.2022 11:15 465.4
4.12.2022 11:00 455.4
4.12.2022 10:45 455.5
4.12.2022 10:30 455.4
4.12.2022 10:15 455.5
4.12.2022 10:00 455.5
4.12.2022 09:45 455.5
4.12.2022 09:30 455.5
4.12.2022 09:15 455.5
4.12.2022 09:00 455.5
4.12.2022 08:45 455.5
4.12.2022 08:30 455.5
4.12.2022 08:15 455.5
4.12.2022 08:00 445.5
4.12.2022 07:45 445.5
4.12.2022 07:30 445.5
4.12.2022 07:15 445.5
4.12.2022 07:00 445.5
4.12.2022 06:45 445.5
4.12.2022 06:30 445.5
4.12.2022 06:15 445.5
4.12.2022 06:00 445.5
4.12.2022 05:45 445.5
4.12.2022 05:30 445.5
4.12.2022 05:15 445.5
4.12.2022 05:00 445.5
4.12.2022 04:45 445.5
4.12.2022 04:30 455.5
4.12.2022 04:15 455.5
4.12.2022 04:00 455.5
4.12.2022 03:45 455.5
4.12.2022 03:30 455.5
4.12.2022 03:15 455.5
4.12.2022 03:00 455.5
4.12.2022 02:45 455.5
4.12.2022 02:30 455.5
4.12.2022 02:15 455.5
4.12.2022 02:00 465.5
4.12.2022 01:45 465.5
4.12.2022 01:30 465.5
4.12.2022 01:15 465.5
4.12.2022 01:00 465.5
4.12.2022 00:45 465.5
4.12.2022 00:30 465.5
4.12.2022 00:15 465.5
4.12.2022 00:00 465.5
3.12.2022 23:45 465.5
3.12.2022 23:30 465.5
3.12.2022 23:15 465.5
3.12.2022 23:00 465.5
3.12.2022 22:45 465.5
3.12.2022 22:30 465.6
3.12.2022 22:15 465.5
3.12.2022 22:00 465.5
3.12.2022 21:45 465.5
3.12.2022 21:30 465.5
3.12.2022 21:15 465.5
3.12.2022 21:00 465.5
3.12.2022 20:45 475.5
3.12.2022 20:30 475.5
3.12.2022 20:15 475.5
3.12.2022 20:00 475.5
3.12.2022 19:45 475.5
3.12.2022 19:30 475.5
3.12.2022 19:15 475.5
3.12.2022 19:00 475.5
3.12.2022 18:45 475.5
3.12.2022 18:30 485.5
3.12.2022 18:15 485.5
3.12.2022 18:00 485.5
3.12.2022 17:45 485.5
3.12.2022 17:30 495.5
3.12.2022 17:15 495.5
3.12.2022 17:00 505.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )