Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Svit
Tok:Mlynica
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 260 cm 260 cm

Svit - Mlynica

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Svit - Mlynica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 09:45 940.4
2.12.2022 09:30 940.3
2.12.2022 09:15 940.3
2.12.2022 09:00 940.3
2.12.2022 08:45 940.3
2.12.2022 08:30 940.3
2.12.2022 08:15 940.2
2.12.2022 08:00 940.2
2.12.2022 07:45 940.2
2.12.2022 07:30 940.2
2.12.2022 07:15 940.2
2.12.2022 07:00 940.2
2.12.2022 06:45 940.2
2.12.2022 06:30 940.2
2.12.2022 06:15 940.2
2.12.2022 06:00 940.2
2.12.2022 05:45 940.2
2.12.2022 05:30 940.2
2.12.2022 05:15 940.2
2.12.2022 05:00 940.2
2.12.2022 04:45 950.2
2.12.2022 04:30 950.2
2.12.2022 04:15 950.2
2.12.2022 04:00 950.2
2.12.2022 03:45 950.2
2.12.2022 03:30 950.2
2.12.2022 03:15 950.2
2.12.2022 03:00 950.2
2.12.2022 02:45 950.2
2.12.2022 02:30 950.2
2.12.2022 02:15 950.2
2.12.2022 02:00 950.2
2.12.2022 01:45 950.2
2.12.2022 01:30 950.2
2.12.2022 01:15 950.2
2.12.2022 01:00 950.2
2.12.2022 00:45 950.2
2.12.2022 00:30 950.2
2.12.2022 00:15 950.2
2.12.2022 00:00 950.2
1.12.2022 23:45 950.1
1.12.2022 23:30 950.1
1.12.2022 23:15 950.1
1.12.2022 23:00 950.1
1.12.2022 22:45 950.1
1.12.2022 22:30 950.1
1.12.2022 22:15 960.1
1.12.2022 22:00 960.1
1.12.2022 21:45 960.1
1.12.2022 21:30 960.1
1.12.2022 21:15 960.1
1.12.2022 21:00 960.1
1.12.2022 20:45 960.1
1.12.2022 20:30 960.1
1.12.2022 20:15 960.1
1.12.2022 20:00 960.2
1.12.2022 19:45 960.1
1.12.2022 19:30 960.1
1.12.2022 19:15 960.1
1.12.2022 19:00 960.2
1.12.2022 18:45 960.1
1.12.2022 18:30 960.2
1.12.2022 18:15 960.2
1.12.2022 18:00 960.2
1.12.2022 17:45 960.2
1.12.2022 17:30 960.2
1.12.2022 17:15 960.2
1.12.2022 17:00 960.2
1.12.2022 16:45 960.3
1.12.2022 16:30 960.3
1.12.2022 16:15 950.3
1.12.2022 16:00 950.4
1.12.2022 15:45 950.4
1.12.2022 15:30 950.4
1.12.2022 15:15 950.5
1.12.2022 15:00 950.6
1.12.2022 14:45 950.6
1.12.2022 14:30 950.7
1.12.2022 14:15 940.7
1.12.2022 14:00 940.7
1.12.2022 13:45 940.8
1.12.2022 13:30 940.8
1.12.2022 13:15 940.8
1.12.2022 13:00 940.8
1.12.2022 12:45 940.8
1.12.2022 12:30 940.8
1.12.2022 12:15 940.8
1.12.2022 12:00 930.8
1.12.2022 11:45 930.8
1.12.2022 11:30 930.8
1.12.2022 11:15 930.7
1.12.2022 11:00 930.7
1.12.2022 10:45 930.7
1.12.2022 10:30 930.7
1.12.2022 10:15 930.7
1.12.2022 10:00 930.6
1.12.2022 09:45 930.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )