Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Poprad - Matejovce I
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Poprad - Matejovce I - Poprad

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi, predpoveď vodného stavu nemusí byť uvádzaná.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Poprad - Matejovce I - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2023 15:45 120.6
5.12.2023 15:30 120.7
5.12.2023 15:15 130.8
5.12.2023 15:00 120.9
5.12.2023 14:45 121
5.12.2023 14:30 121.1
5.12.2023 14:15 121.1
5.12.2023 14:00 121.1
5.12.2023 13:45 121.1
5.12.2023 13:30 121
5.12.2023 13:15 121
5.12.2023 13:00 121
5.12.2023 12:45 120.9
5.12.2023 12:30 120.9
5.12.2023 12:15 120.9
5.12.2023 12:00 120.9
5.12.2023 11:45 120.8
5.12.2023 11:30 120.7
5.12.2023 11:15 120.7
5.12.2023 11:00 110.7
5.12.2023 10:45 110.6
5.12.2023 10:30 110.6
5.12.2023 10:15 110.6
5.12.2023 10:00 110.5
5.12.2023 09:45 110.5
5.12.2023 09:30 110.4
5.12.2023 09:15 110.4
5.12.2023 09:00 110.3
5.12.2023 08:45 110.3
5.12.2023 08:30 100.2
5.12.2023 08:15 100.1
5.12.2023 08:00 100.1
5.12.2023 07:45 100.1
5.12.2023 07:30 100.1
5.12.2023 07:15 100.1
5.12.2023 07:00 100.1
5.12.2023 06:45 100
5.12.2023 06:30 100
5.12.2023 06:15 100
5.12.2023 06:00 100
5.12.2023 05:45 100
5.12.2023 05:30 100
5.12.2023 05:15 100
5.12.2023 05:00 100
5.12.2023 04:45 100
5.12.2023 04:30 100
5.12.2023 04:15 100
5.12.2023 04:00 100
5.12.2023 03:45 100
5.12.2023 03:30 100
5.12.2023 03:15 100
5.12.2023 03:00 100
5.12.2023 02:45 90
5.12.2023 02:30 90
5.12.2023 02:15 100
5.12.2023 02:00 90
5.12.2023 01:45 90
5.12.2023 01:30 90
5.12.2023 01:15 90
5.12.2023 01:00 90
5.12.2023 00:45 90
5.12.2023 00:30 90
5.12.2023 00:15 90
5.12.2023 00:00 90
4.12.2023 23:45 90
4.12.2023 23:30 90
4.12.2023 23:15 90
4.12.2023 23:00 90
4.12.2023 22:45 90
4.12.2023 22:30 90
4.12.2023 22:15 90
4.12.2023 22:00 90
4.12.2023 21:45 90
4.12.2023 21:30 90
4.12.2023 21:15 90
4.12.2023 21:00 90
4.12.2023 20:45 90
4.12.2023 20:30 90.1
4.12.2023 20:15 90.1
4.12.2023 20:00 90.1
4.12.2023 19:45 90.1
4.12.2023 19:30 90.1
4.12.2023 19:15 90.1
4.12.2023 19:00 90.1
4.12.2023 18:45 90.1
4.12.2023 18:30 90
4.12.2023 18:15 90.1
4.12.2023 18:00 90.1
4.12.2023 17:45 90.1
4.12.2023 17:30 90.1
4.12.2023 17:15 100.1
4.12.2023 17:00 100.1
4.12.2023 16:45 100.2
4.12.2023 16:30 100.2
4.12.2023 16:15 100.3
4.12.2023 16:00 100.3
4.12.2023 15:45 100.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-12-05 09:00:00UTC - HBV - 8065 - Poprad-Matejovce-I (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )