Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Poprad - Matejovce I
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Poprad - Matejovce I - Poprad

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Poprad - Matejovce I - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:00 41.5
2.12.2022 09:45 41.5
2.12.2022 09:30 41.4
2.12.2022 09:15 41.4
2.12.2022 09:00 41.4
2.12.2022 08:45 41.4
2.12.2022 08:30 41.4
2.12.2022 08:15 41.4
2.12.2022 08:00 41.4
2.12.2022 07:45 41.4
2.12.2022 07:30 41.4
2.12.2022 07:15 41.4
2.12.2022 07:00 41.4
2.12.2022 06:45 41.4
2.12.2022 06:30 41.4
2.12.2022 06:15 41.4
2.12.2022 06:00 41.5
2.12.2022 05:45 41.4
2.12.2022 05:30 41.4
2.12.2022 05:15 41.4
2.12.2022 05:00 41.4
2.12.2022 04:45 41.5
2.12.2022 04:30 41.5
2.12.2022 04:15 41.5
2.12.2022 04:00 41.5
2.12.2022 03:45 41.5
2.12.2022 03:30 41.5
2.12.2022 03:15 41.5
2.12.2022 03:00 41.5
2.12.2022 02:45 51.5
2.12.2022 02:30 51.5
2.12.2022 02:15 51.5
2.12.2022 02:00 51.5
2.12.2022 01:45 51.5
2.12.2022 01:30 51.5
2.12.2022 01:15 51.5
2.12.2022 01:00 51.5
2.12.2022 00:45 51.5
2.12.2022 00:30 41.5
2.12.2022 00:15 41.5
2.12.2022 00:00 51.5
1.12.2022 23:45 41.5
1.12.2022 23:30 41.5
1.12.2022 23:15 51.5
1.12.2022 23:00 51.5
1.12.2022 22:45 51.5
1.12.2022 22:30 51.5
1.12.2022 22:15 51.5
1.12.2022 22:00 51.5
1.12.2022 21:45 41.5
1.12.2022 21:30 41.5
1.12.2022 21:15 41.5
1.12.2022 21:00 41.6
1.12.2022 20:45 41.6
1.12.2022 20:30 41.6
1.12.2022 20:15 41.6
1.12.2022 20:00 41.6
1.12.2022 19:45 41.6
1.12.2022 19:30 41.6
1.12.2022 19:15 41.6
1.12.2022 19:00 41.6
1.12.2022 18:45 41.6
1.12.2022 18:30 41.6
1.12.2022 18:15 41.6
1.12.2022 18:00 41.6
1.12.2022 17:45 41.6
1.12.2022 17:30 41.6
1.12.2022 17:15 41.7
1.12.2022 17:00 41.7
1.12.2022 16:45 41.7
1.12.2022 16:30 41.7
1.12.2022 16:15 41.7
1.12.2022 16:00 41.7
1.12.2022 15:45 41.7
1.12.2022 15:30 41.8
1.12.2022 15:15 41.8
1.12.2022 15:00 41.8
1.12.2022 14:45 41.8
1.12.2022 14:30 41.8
1.12.2022 14:15 41.7
1.12.2022 14:00 41.7
1.12.2022 13:45 41.7
1.12.2022 13:30 41.7
1.12.2022 13:15 41.7
1.12.2022 13:00 41.7
1.12.2022 12:45 41.6
1.12.2022 12:30 41.5
1.12.2022 12:15 41.5
1.12.2022 12:00 41.5
1.12.2022 11:45 41.4
1.12.2022 11:30 41.4
1.12.2022 11:15 41.3
1.12.2022 11:00 41.3
1.12.2022 10:45 41.2
1.12.2022 10:30 41.2
1.12.2022 10:15 41.1
1.12.2022 10:00 41.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )