Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Nižné Ružbachy
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Nižné Ružbachy - Poprad

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nižné Ružbachy - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
6.12.2022 22:00 413.4
6.12.2022 21:45 403.4
6.12.2022 21:30 403.4
6.12.2022 21:15 413.4
6.12.2022 21:00 413.5
6.12.2022 20:45 413.5
6.12.2022 20:30 413.6
6.12.2022 20:15 413.6
6.12.2022 20:00 413.6
6.12.2022 19:45 413.6
6.12.2022 19:30 413.6
6.12.2022 19:15 413.6
6.12.2022 19:00 413.6
6.12.2022 18:45 413.6
6.12.2022 18:30 413.7
6.12.2022 18:15 403.7
6.12.2022 18:00 403.7
6.12.2022 17:45 403.7
6.12.2022 17:30 403.7
6.12.2022 17:15 403.7
6.12.2022 17:00 403.7
6.12.2022 16:45 403.7
6.12.2022 16:30 403.7
6.12.2022 16:15 403.7
6.12.2022 16:00 403.8
6.12.2022 15:45 403.7
6.12.2022 15:30 403.7
6.12.2022 15:15 403.7
6.12.2022 15:00 403.7
6.12.2022 14:45 393.7
6.12.2022 14:30 393.7
6.12.2022 14:15 393.7
6.12.2022 14:00 393.6
6.12.2022 13:45 393.6
6.12.2022 13:30 393.6
6.12.2022 13:15 393.5
6.12.2022 13:00 393.5
6.12.2022 12:45 393.5
6.12.2022 12:30 393.5
6.12.2022 12:15 393.5
6.12.2022 12:00 393.5
6.12.2022 11:45 403.5
6.12.2022 11:30 403.5
6.12.2022 11:15 393.5
6.12.2022 11:00 393.5
6.12.2022 10:45 393.4
6.12.2022 10:30 393.4
6.12.2022 10:15 393.3
6.12.2022 10:00 393.3
6.12.2022 09:45 393.3
6.12.2022 09:30 393.3
6.12.2022 09:15 393.2
6.12.2022 09:00 393.2
6.12.2022 08:45 393.2
6.12.2022 08:30 393.2
6.12.2022 08:15 393.2
6.12.2022 08:00 393.2
6.12.2022 07:45 393.2
6.12.2022 07:30 393.2
6.12.2022 07:15 393.2
6.12.2022 07:00 393.1
6.12.2022 06:45 393.1
6.12.2022 06:30 393.1
6.12.2022 06:15 393.1
6.12.2022 06:00 393.1
6.12.2022 05:45 393.1
6.12.2022 05:30 393.1
6.12.2022 05:15 393
6.12.2022 05:00 393
6.12.2022 04:45 393
6.12.2022 04:30 393
6.12.2022 04:15 393
6.12.2022 04:00 392.9
6.12.2022 03:45 392.9
6.12.2022 03:30 392.9
6.12.2022 03:15 392.9
6.12.2022 03:00 392.9
6.12.2022 02:45 392.8
6.12.2022 02:30 392.9
6.12.2022 02:15 392.9
6.12.2022 02:00 392.9
6.12.2022 01:45 402.9
6.12.2022 01:30 402.9
6.12.2022 01:15 402.9
6.12.2022 01:00 402.9
6.12.2022 00:45 402.9
6.12.2022 00:30 402.9
6.12.2022 00:15 402.9
6.12.2022 00:00 403
5.12.2022 23:45 402.9
5.12.2022 23:30 402.9
5.12.2022 23:15 402.9
5.12.2022 23:00 402.9
5.12.2022 22:45 402.9
5.12.2022 22:30 402.9
5.12.2022 22:15 402.9
5.12.2022 22:00 402.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )