Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hniezdne
Tok:Kamienka
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Hniezdne - Kamienka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hniezdne - Kamienka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:00 601.5
2.12.2022 09:45 601.5
2.12.2022 09:30 601.4
2.12.2022 09:15 601.4
2.12.2022 09:00 601.4
2.12.2022 08:45 601.4
2.12.2022 08:30 601.4
2.12.2022 08:15 601.4
2.12.2022 08:00 601.4
2.12.2022 07:45 601.4
2.12.2022 07:30 601.4
2.12.2022 07:15 601.4
2.12.2022 07:00 601.4
2.12.2022 06:45 601.4
2.12.2022 06:30 601.4
2.12.2022 06:15 601.4
2.12.2022 06:00 601.4
2.12.2022 05:45 601.4
2.12.2022 05:30 601.4
2.12.2022 05:15 601.4
2.12.2022 05:00 601.5
2.12.2022 04:45 601.5
2.12.2022 04:30 601.4
2.12.2022 04:15 601.5
2.12.2022 04:00 601.5
2.12.2022 03:45 601.5
2.12.2022 03:30 601.5
2.12.2022 03:15 601.5
2.12.2022 03:00 601.6
2.12.2022 02:45 601.5
2.12.2022 02:30 601.6
2.12.2022 02:15 601.6
2.12.2022 02:00 601.6
2.12.2022 01:45 601.6
2.12.2022 01:30 601.6
2.12.2022 01:15 601.6
2.12.2022 01:00 601.6
2.12.2022 00:45 601.6
2.12.2022 00:30 601.6
2.12.2022 00:15 601.6
2.12.2022 00:00 601.6
1.12.2022 23:45 601.6
1.12.2022 23:30 601.6
1.12.2022 23:15 601.6
1.12.2022 23:00 601.6
1.12.2022 22:45 601.6
1.12.2022 22:30 601.6
1.12.2022 22:15 601.6
1.12.2022 22:00 601.6
1.12.2022 21:45 601.6
1.12.2022 21:30 601.6
1.12.2022 21:15 601.6
1.12.2022 21:00 601.6
1.12.2022 20:45 601.6
1.12.2022 20:30 601.6
1.12.2022 20:15 601.6
1.12.2022 20:00 601.6
1.12.2022 19:45 601.6
1.12.2022 19:30 601.5
1.12.2022 19:15 601.6
1.12.2022 19:00 601.5
1.12.2022 18:45 601.5
1.12.2022 18:30 601.5
1.12.2022 18:15 601.5
1.12.2022 18:00 601.5
1.12.2022 17:45 601.5
1.12.2022 17:30 601.5
1.12.2022 17:15 601.5
1.12.2022 17:00 601.5
1.12.2022 16:45 601.5
1.12.2022 16:30 601.5
1.12.2022 16:15 601.5
1.12.2022 16:00 601.5
1.12.2022 15:45 601.5
1.12.2022 15:30 601.6
1.12.2022 15:15 601.6
1.12.2022 15:00 601.6
1.12.2022 14:45 601.6
1.12.2022 14:30 601.6
1.12.2022 14:15 601.6
1.12.2022 14:00 601.7
1.12.2022 13:45 601.7
1.12.2022 13:30 601.7
1.12.2022 13:15 601.7
1.12.2022 13:00 601.6
1.12.2022 12:45 601.6
1.12.2022 12:30 601.5
1.12.2022 12:15 601.6
1.12.2022 12:00 601.5
1.12.2022 11:45 601.5
1.12.2022 11:30 601.5
1.12.2022 11:15 601.4
1.12.2022 11:00 601.4
1.12.2022 10:45 601.4
1.12.2022 10:30 601.4
1.12.2022 10:15 601.3
1.12.2022 10:00 601.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )