Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Chmelnica
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Chmelnica - Poprad

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Chmelnica - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:30 660.3
2.12.2022 10:15 650.3
2.12.2022 10:00 660.2
2.12.2022 09:45 650.2
2.12.2022 09:30 650.2
2.12.2022 09:15 660.2
2.12.2022 09:00 650.2
2.12.2022 08:45 650.2
2.12.2022 08:30 650.2
2.12.2022 08:15 650.2
2.12.2022 08:00 650.1
2.12.2022 07:45 650.2
2.12.2022 07:30 650.2
2.12.2022 07:15 650.1
2.12.2022 07:00 660.1
2.12.2022 06:45 660.2
2.12.2022 06:30 650.2
2.12.2022 06:15 660.2
2.12.2022 06:00 660.2
2.12.2022 05:45 660.2
2.12.2022 05:30 660.2
2.12.2022 05:15 660.2
2.12.2022 05:00 660.2
2.12.2022 04:45 660.2
2.12.2022 04:30 660.2
2.12.2022 04:15 660.2
2.12.2022 04:00 660.2
2.12.2022 03:45 660.2
2.12.2022 03:30 660.2
2.12.2022 03:15 660.2
2.12.2022 03:00 660.2
2.12.2022 02:45 660.2
2.12.2022 02:30 660.2
2.12.2022 02:15 660.2
2.12.2022 02:00 660.2
2.12.2022 01:45 650.2
2.12.2022 01:30 650.2
2.12.2022 01:15 650.2
2.12.2022 01:00 650.2
2.12.2022 00:45 650.2
2.12.2022 00:30 650.2
2.12.2022 00:15 660.2
2.12.2022 00:00 660.2
1.12.2022 23:45 660.2
1.12.2022 23:30 660.2
1.12.2022 23:15 660.2
1.12.2022 23:00 660.2
1.12.2022 22:45 660.2
1.12.2022 22:30 660.2
1.12.2022 22:15 660.3
1.12.2022 22:00 650.2
1.12.2022 21:45 650.2
1.12.2022 21:30 650.3
1.12.2022 21:15 650.3
1.12.2022 21:00 650.3
1.12.2022 20:45 660.3
1.12.2022 20:30 660.3
1.12.2022 20:15 660.3
1.12.2022 20:00 660.3
1.12.2022 19:45 660.3
1.12.2022 19:30 660.3
1.12.2022 19:15 660.3
1.12.2022 19:00 650.3
1.12.2022 18:45 640.3
1.12.2022 18:30 640.3
1.12.2022 18:15 640.3
1.12.2022 18:00 640.3
1.12.2022 17:45 640.3
1.12.2022 17:30 650.3
1.12.2022 17:15 670.3
1.12.2022 17:00 680.3
1.12.2022 16:45 680.4
1.12.2022 16:30 660.4
1.12.2022 16:15 660.4
1.12.2022 16:00 660.4
1.12.2022 15:45 660.4
1.12.2022 15:30 660.4
1.12.2022 15:15 670.5
1.12.2022 15:00 670.5
1.12.2022 14:45 670.5
1.12.2022 14:30 670.5
1.12.2022 14:15 670.5
1.12.2022 14:00 670.5
1.12.2022 13:45 670.5
1.12.2022 13:30 660.5
1.12.2022 13:15 660.5
1.12.2022 13:00 660.5
1.12.2022 12:45 660.5
1.12.2022 12:30 660.4
1.12.2022 12:15 660.4
1.12.2022 12:00 660.4
1.12.2022 11:45 660.4
1.12.2022 11:30 660.4
1.12.2022 11:15 660.4
1.12.2022 11:00 660.4
1.12.2022 10:45 660.3
1.12.2022 10:30 660.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )