Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Spišská Nová Ves
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 350 cm 350 cm

Spišská Nová Ves - Hornád

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Spišská Nová Ves - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2023 04:15 1430.3
4.12.2023 04:00 1430.4
4.12.2023 03:45 1430.4
4.12.2023 03:30 1430.4
4.12.2023 03:15 1430.4
4.12.2023 03:00 1430.4
4.12.2023 02:45 1430.4
4.12.2023 02:30 1430.4
4.12.2023 02:15 1430.4
4.12.2023 02:00 1440.4
4.12.2023 01:45 1440.4
4.12.2023 01:30 1440.4
4.12.2023 01:15 1440.4
4.12.2023 01:00 1440.4
4.12.2023 00:45 1440.5
4.12.2023 00:30 1440.5
4.12.2023 00:15 1440.4
4.12.2023 00:00 1440.4
3.12.2023 23:45 1440.5
3.12.2023 23:30 1440.5
3.12.2023 23:15 1440.5
3.12.2023 23:00 1440.5
3.12.2023 22:45 1440.4
3.12.2023 22:30 1440.5
3.12.2023 22:15 1440.5
3.12.2023 22:00 1440.5
3.12.2023 21:45 1440.5
3.12.2023 21:30 1440.5
3.12.2023 21:15 1450.5
3.12.2023 21:00 1440.5
3.12.2023 20:45 1440.5
3.12.2023 20:30 1450.6
3.12.2023 20:15 1450.6
3.12.2023 20:00 1450.6
3.12.2023 19:45 1450.6
3.12.2023 19:30 1450.6
3.12.2023 19:15 1450.7
3.12.2023 19:00 1450.7
3.12.2023 18:45 1450.7
3.12.2023 18:30 1450.8
3.12.2023 18:15 1450.8
3.12.2023 18:00 1450.8
3.12.2023 17:45 1450.9
3.12.2023 17:30 1450.9
3.12.2023 17:15 1450.9
3.12.2023 17:00 1451
3.12.2023 16:45 1451
3.12.2023 16:30 1451.1
3.12.2023 16:15 1451.1
3.12.2023 16:00 1451.1
3.12.2023 15:45 1451.2
3.12.2023 15:30 1451.2
3.12.2023 15:15 1451.3
3.12.2023 15:00 1451.3
3.12.2023 14:45 1451.3
3.12.2023 14:30 1451.3
3.12.2023 14:15 1451.3
3.12.2023 14:00 1451.3
3.12.2023 13:45 1451.3
3.12.2023 13:30 1451.3
3.12.2023 13:15 1451.3
3.12.2023 13:00 1451.3
3.12.2023 12:45 1451.3
3.12.2023 12:30 1451.3
3.12.2023 12:15 1451.3
3.12.2023 12:00 1461.3
3.12.2023 11:45 1461.4
3.12.2023 11:30 1461.3
3.12.2023 11:15 1461.3
3.12.2023 11:00 1461.3
3.12.2023 10:45 1461.3
3.12.2023 10:30 1461.3
3.12.2023 10:15 1461.3
3.12.2023 10:00 1461.3
3.12.2023 09:45 1461.3
3.12.2023 09:30 1461.3
3.12.2023 09:15 1461.3
3.12.2023 09:00 1461.3
3.12.2023 08:45 1461.3
3.12.2023 08:30 1461.3
3.12.2023 08:15 1461.3
3.12.2023 08:00 1461.3
3.12.2023 07:45 1471.3
3.12.2023 07:30 1461.3
3.12.2023 07:15 1471.4
3.12.2023 07:00 1461.4
3.12.2023 06:45 1471.4
3.12.2023 06:30 1471.4
3.12.2023 06:15 1471.4
3.12.2023 06:00 1471.4
3.12.2023 05:45 1471.5
3.12.2023 05:30 1471.5
3.12.2023 05:15 1471.5
3.12.2023 05:00 1471.5
3.12.2023 04:45 1471.5
3.12.2023 04:30 1471.6
3.12.2023 04:15 1471.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-12-03 21:00:00UTC - HBV - 8410 - Spisska_Nova_Ves (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )