Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Spišská Nová Ves
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 350 cm 350 cm

Spišská Nová Ves - Hornád

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi, predpoveď vodného stavu nemusí byť uvádzaná.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Spišská Nová Ves - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.1.2022 14:30 1500
18.1.2022 14:15 1500
18.1.2022 14:00 1500
18.1.2022 13:45 1500
18.1.2022 13:30 1500
18.1.2022 13:15 1500
18.1.2022 13:00 1510
18.1.2022 12:45 1510
18.1.2022 12:30 1510
18.1.2022 12:00 1510
18.1.2022 11:00 1510
18.1.2022 10:00 1510
18.1.2022 09:00 1520
18.1.2022 08:00 1530
18.1.2022 07:00 1540
18.1.2022 06:00 1540
18.1.2022 05:00 1550
18.1.2022 04:00 1540
18.1.2022 03:00 1540
18.1.2022 02:00 1540
18.1.2022 01:00 1540
18.1.2022 00:00 1540
17.1.2022 23:00 1560
17.1.2022 22:00 1540
17.1.2022 21:00 1540
17.1.2022 20:00 1540
17.1.2022 19:00 1550
17.1.2022 18:00 1550
17.1.2022 17:00 1540
17.1.2022 16:00 1540
17.1.2022 15:00 1530
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )