Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Margecany
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 600 cm 600 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 650 cm 650 cm

Margecany - Hornád

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Margecany - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
6.12.2022 21:00 3683.6
6.12.2022 20:45 3683.6
6.12.2022 20:30 3683.7
6.12.2022 20:15 3683.7
6.12.2022 20:00 3683.7
6.12.2022 19:45 3683.7
6.12.2022 19:30 3683.7
6.12.2022 19:15 3683.7
6.12.2022 19:00 3683.7
6.12.2022 18:45 3683.7
6.12.2022 18:30 3683.7
6.12.2022 18:15 3683.7
6.12.2022 18:00 3683.7
6.12.2022 17:45 3683.8
6.12.2022 17:30 3683.8
6.12.2022 17:15 3683.8
6.12.2022 17:00 3683.8
6.12.2022 16:45 3683.8
6.12.2022 16:30 3683.9
6.12.2022 16:15 3683.9
6.12.2022 16:00 3683.9
6.12.2022 15:45 3683.9
6.12.2022 15:30 3683.9
6.12.2022 15:15 3683.9
6.12.2022 15:00 3683.9
6.12.2022 14:45 3683.9
6.12.2022 14:30 3683.9
6.12.2022 14:15 3683.8
6.12.2022 14:00 3683.8
6.12.2022 13:45 3683.8
6.12.2022 13:30 3683.8
6.12.2022 13:15 3683.7
6.12.2022 13:00 3683.7
6.12.2022 12:45 3683.7
6.12.2022 12:30 3683.7
6.12.2022 12:15 3683.6
6.12.2022 12:00 3683.6
6.12.2022 11:45 3683.6
6.12.2022 11:30 3683.6
6.12.2022 11:15 3683.5
6.12.2022 11:00 3683.5
6.12.2022 10:45 3683.5
6.12.2022 10:30 3683.5
6.12.2022 10:15 3683.5
6.12.2022 10:00 3683.5
6.12.2022 09:45 3683.4
6.12.2022 09:30 3683.4
6.12.2022 09:15 3683.4
6.12.2022 09:00 3683.4
6.12.2022 08:45 3683.3
6.12.2022 08:30 3683.3
6.12.2022 08:15 3683.3
6.12.2022 08:00 3683.3
6.12.2022 07:45 3683.3
6.12.2022 07:30 3683.3
6.12.2022 07:15 3683.3
6.12.2022 07:00 3683.3
6.12.2022 06:45 3683.3
6.12.2022 06:30 3683.3
6.12.2022 06:15 3683.3
6.12.2022 06:00 3683.3
6.12.2022 05:45 3683.3
6.12.2022 05:30 3683.3
6.12.2022 05:15 3683.3
6.12.2022 05:00 3683.3
6.12.2022 04:45 3683.3
6.12.2022 04:30 3683.3
6.12.2022 04:15 3683.2
6.12.2022 04:00 3683.2
6.12.2022 03:45 3683.2
6.12.2022 03:30 3683.2
6.12.2022 03:15 3683.2
6.12.2022 03:00 3683.2
6.12.2022 02:45 3683.2
6.12.2022 02:30 3683.2
6.12.2022 02:15 3683.2
6.12.2022 02:00 3683.2
6.12.2022 01:45 3683.2
6.12.2022 01:30 3683.2
6.12.2022 01:15 3683.2
6.12.2022 01:00 3683.3
6.12.2022 00:45 3683.3
6.12.2022 00:30 3683.3
6.12.2022 00:15 3683.3
6.12.2022 00:00 3683.3
5.12.2022 23:45 3683.3
5.12.2022 23:30 3683.3
5.12.2022 23:15 3683.3
5.12.2022 23:00 3683.3
5.12.2022 22:45 3683.3
5.12.2022 22:30 3683.4
5.12.2022 22:15 3683.4
5.12.2022 22:00 3683.4
5.12.2022 21:45 3683.4
5.12.2022 21:30 3683.4
5.12.2022 21:15 3683.4
5.12.2022 21:00 3683.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )