Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jaklovce
Tok:Hnilec
Región:Košický región
Oblasť:Hnilec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 275 cm 275 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 330 cm 330 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 350 cm 350 cm

Jaklovce - Hnilec

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jaklovce - Hnilec
Čas meraniaVodný stav [cm]
5.12.2023 15:30 175
5.12.2023 15:15 175
5.12.2023 15:00 175
5.12.2023 14:45 176
5.12.2023 14:30 176
5.12.2023 14:15 176
5.12.2023 14:00 176
5.12.2023 13:45 176
5.12.2023 13:30 176
5.12.2023 13:15 176
5.12.2023 13:00 173
5.12.2023 12:45 175
5.12.2023 12:30 175
5.12.2023 12:15 175
5.12.2023 12:00 175
5.12.2023 11:45 175
5.12.2023 11:30 174
5.12.2023 11:15 175
5.12.2023 11:00 175
5.12.2023 10:45 175
5.12.2023 10:30 175
5.12.2023 10:15 175
5.12.2023 10:00 174
5.12.2023 09:45 173
5.12.2023 09:30 175
5.12.2023 09:15 176
5.12.2023 09:00 175
5.12.2023 08:45 173
5.12.2023 08:30 176
5.12.2023 08:15 175
5.12.2023 08:00 174
5.12.2023 07:45 177
5.12.2023 07:30 177
5.12.2023 07:15 174
5.12.2023 07:00 175
5.12.2023 06:45 176
5.12.2023 06:30 173
5.12.2023 06:15 173
5.12.2023 06:00 173
5.12.2023 05:45 173
5.12.2023 05:30 176
5.12.2023 05:15 174
5.12.2023 05:00 175
5.12.2023 04:45 177
5.12.2023 04:30 174
5.12.2023 04:15 175
5.12.2023 04:00 176
5.12.2023 03:45 174
5.12.2023 03:30 175
5.12.2023 03:15 175
5.12.2023 03:00 173
5.12.2023 02:45 177
5.12.2023 02:30 177
5.12.2023 02:15 174
5.12.2023 02:00 174
5.12.2023 01:45 177
5.12.2023 01:30 176
5.12.2023 01:15 173
5.12.2023 01:00 176
5.12.2023 00:45 174
5.12.2023 00:30 174
5.12.2023 00:15 177
5.12.2023 00:00 173
4.12.2023 23:45 175
4.12.2023 23:30 177
4.12.2023 23:15 175
4.12.2023 23:00 174
4.12.2023 22:45 176
4.12.2023 22:30 177
4.12.2023 22:15 177
4.12.2023 22:00 176
4.12.2023 21:45 173
4.12.2023 21:30 176
4.12.2023 21:15 177
4.12.2023 21:00 177
4.12.2023 20:45 175
4.12.2023 20:30 174
4.12.2023 20:15 177
4.12.2023 20:00 177
4.12.2023 19:45 177
4.12.2023 19:30 177
4.12.2023 19:15 177
4.12.2023 19:00 174
4.12.2023 18:45 176
4.12.2023 18:30 177
4.12.2023 18:15 177
4.12.2023 18:00 177
4.12.2023 17:45 178
4.12.2023 17:30 179
4.12.2023 17:15 180
4.12.2023 17:00 177
4.12.2023 16:45 176
4.12.2023 16:30 177
4.12.2023 16:15 177
4.12.2023 16:00 177
4.12.2023 15:45 174
4.12.2023 15:30 174
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-12-05 09:00:00UTC - HBV - 8560 - Jaklovce (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )