Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Prešov
Tok:Torysa
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm 400 cm

Prešov - Torysa

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Prešov - Torysa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.10.2023 19:45 12414.5
3.10.2023 19:30 12414.6
3.10.2023 19:15 12414.6
3.10.2023 19:00 12414.6
3.10.2023 18:45 12414.6
3.10.2023 18:30 12414.6
3.10.2023 18:15 12414.6
3.10.2023 18:00 12414.6
3.10.2023 17:45 12414.6
3.10.2023 17:30 12414.7
3.10.2023 17:15 12514.7
3.10.2023 17:00 12514.7
3.10.2023 16:45 12514.7
3.10.2023 16:30 12514.7
3.10.2023 16:15 12514.7
3.10.2023 16:00 12514.6
3.10.2023 15:45 12514.6
3.10.2023 15:30 12514.6
3.10.2023 15:15 12514.5
3.10.2023 15:00 12514.5
3.10.2023 14:45 12414.4
3.10.2023 14:30 12414.3
3.10.2023 14:15 12414.2
3.10.2023 14:00 12414.2
3.10.2023 13:45 12414.1
3.10.2023 13:30 12414
3.10.2023 13:15 12413.9
3.10.2023 13:00 12413.8
3.10.2023 12:45 12313.8
3.10.2023 12:30 12313.7
3.10.2023 12:15 12313.6
3.10.2023 12:00 12213.6
3.10.2023 11:45 12213.5
3.10.2023 11:30 12213.5
3.10.2023 11:15 12213.4
3.10.2023 11:00 12213.4
3.10.2023 10:45 12113.4
3.10.2023 10:30 12113.3
3.10.2023 10:15 12113.3
3.10.2023 10:00 12113.3
3.10.2023 09:45 12113.3
3.10.2023 09:30 12113.3
3.10.2023 09:15 12113.3
3.10.2023 09:00 12113.3
3.10.2023 08:45 12113.4
3.10.2023 08:30 12113.4
3.10.2023 08:15 12113.4
3.10.2023 08:00 12113.4
3.10.2023 07:45 12113.5
3.10.2023 07:30 12113.5
3.10.2023 07:15 12213.6
3.10.2023 07:00 12213.6
3.10.2023 06:45 12213.7
3.10.2023 06:30 12213.7
3.10.2023 06:15 12213.8
3.10.2023 06:00 12213.8
3.10.2023 05:45 12213.9
3.10.2023 05:30 12213.9
3.10.2023 05:15 12214
3.10.2023 05:00 12314
3.10.2023 04:45 12314
3.10.2023 04:30 12314.1
3.10.2023 04:15 12314.1
3.10.2023 04:00 12314.2
3.10.2023 03:45 12314.2
3.10.2023 03:30 12314.2
3.10.2023 03:15 12314.3
3.10.2023 03:00 12314.3
3.10.2023 02:45 12314.3
3.10.2023 02:30 12314.3
3.10.2023 02:15 12314.4
3.10.2023 02:00 12314.4
3.10.2023 01:45 12314.4
3.10.2023 01:30 12314.4
3.10.2023 01:15 12314.4
3.10.2023 01:00 12314.5
3.10.2023 00:45 12314.5
3.10.2023 00:30 12314.5
3.10.2023 00:15 12314.5
3.10.2023 00:00 12314.5
2.10.2023 23:45 12314.5
2.10.2023 23:30 12314.5
2.10.2023 23:15 12314.5
2.10.2023 23:00 12314.5
2.10.2023 22:45 12314.5
2.10.2023 22:30 12314.5
2.10.2023 22:15 12314.5
2.10.2023 22:00 12314.5
2.10.2023 21:45 12314.5
2.10.2023 21:30 12314.5
2.10.2023 21:15 12314.5
2.10.2023 21:00 12314.4
2.10.2023 20:45 12314.4
2.10.2023 20:30 12314.4
2.10.2023 20:15 12314.4
2.10.2023 20:00 12314.4
2.10.2023 19:45 12314.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )