Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Prešov
Tok:Sekčov
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Prešov - Sekčov

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Prešov - Sekčov
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 15:15 882.5
4.12.2022 15:00 882.4
4.12.2022 14:45 882.4
4.12.2022 14:30 882.4
4.12.2022 14:15 882.4
4.12.2022 14:00 882.3
4.12.2022 13:45 882.3
4.12.2022 13:30 882.3
4.12.2022 13:15 882.2
4.12.2022 13:00 882.2
4.12.2022 12:45 882.1
4.12.2022 12:30 882.1
4.12.2022 12:15 882.1
4.12.2022 12:00 882.1
4.12.2022 11:45 882
4.12.2022 11:30 882
4.12.2022 11:15 882
4.12.2022 11:00 882
4.12.2022 10:45 882
4.12.2022 10:30 881.9
4.12.2022 10:15 882
4.12.2022 10:00 881.9
4.12.2022 09:45 881.9
4.12.2022 09:30 881.9
4.12.2022 09:15 881.9
4.12.2022 09:00 881.9
4.12.2022 08:45 881.9
4.12.2022 08:30 881.9
4.12.2022 08:15 881.9
4.12.2022 08:00 881.9
4.12.2022 07:45 882
4.12.2022 07:30 881.9
4.12.2022 07:15 882
4.12.2022 07:00 882
4.12.2022 06:45 882
4.12.2022 06:30 882
4.12.2022 06:15 882
4.12.2022 06:00 881.9
4.12.2022 05:45 882
4.12.2022 05:30 882
4.12.2022 05:15 882
4.12.2022 05:00 882
4.12.2022 04:45 882
4.12.2022 04:30 882
4.12.2022 04:15 882
4.12.2022 04:00 882
4.12.2022 03:45 882
4.12.2022 03:30 882
4.12.2022 03:15 882
4.12.2022 03:00 882
4.12.2022 02:45 882
4.12.2022 02:30 882
4.12.2022 02:15 882
4.12.2022 02:00 882
4.12.2022 01:45 882
4.12.2022 01:30 882.1
4.12.2022 01:15 882.1
4.12.2022 01:00 882.1
4.12.2022 00:45 882.1
4.12.2022 00:30 882.1
4.12.2022 00:15 882.1
4.12.2022 00:00 882.1
3.12.2022 23:45 882.1
3.12.2022 23:30 882.2
3.12.2022 23:15 882.2
3.12.2022 23:00 882.2
3.12.2022 22:45 882.3
3.12.2022 22:30 882.3
3.12.2022 22:15 882.3
3.12.2022 22:00 882.3
3.12.2022 21:45 882.3
3.12.2022 21:30 882.3
3.12.2022 21:15 882.4
3.12.2022 21:00 882.4
3.12.2022 20:45 882.4
3.12.2022 20:30 882.4
3.12.2022 20:15 882.5
3.12.2022 20:00 882.5
3.12.2022 19:45 882.5
3.12.2022 19:30 882.6
3.12.2022 19:15 882.6
3.12.2022 19:00 882.6
3.12.2022 18:45 882.6
3.12.2022 18:30 882.7
3.12.2022 18:15 882.7
3.12.2022 18:00 882.7
3.12.2022 17:45 882.7
3.12.2022 17:30 882.7
3.12.2022 17:15 882.8
3.12.2022 17:00 882.8
3.12.2022 16:45 882.8
3.12.2022 16:30 882.8
3.12.2022 16:15 882.8
3.12.2022 16:00 882.8
3.12.2022 15:45 882.8
3.12.2022 15:30 882.8
3.12.2022 15:15 882.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )