Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hosťovce
Tok:Turňa
Región:Košický región
Oblasť:Bodva
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm 180 cm

Hosťovce - Turňa

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hosťovce - Turňa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:45 52.4
2.12.2022 10:30 52.7
2.12.2022 10:15 43.3
2.12.2022 10:00 43.3
2.12.2022 09:45 43.2
2.12.2022 09:30 52.9
2.12.2022 09:15 52.7
2.12.2022 09:00 52.7
2.12.2022 08:45 52.8
2.12.2022 08:30 52.8
2.12.2022 08:15 52.7
2.12.2022 08:00 52.7
2.12.2022 07:45 52.6
2.12.2022 07:30 52.7
2.12.2022 07:15 52.6
2.12.2022 07:00 52.5
2.12.2022 06:45 52.5
2.12.2022 06:30 52.3
2.12.2022 06:15 52.2
2.12.2022 06:00 52.3
2.12.2022 05:45 52.7
2.12.2022 05:30 43.2
2.12.2022 05:15 43.1
2.12.2022 05:00 53
2.12.2022 04:45 52.6
2.12.2022 04:30 52.6
2.12.2022 04:15 52.5
2.12.2022 04:00 52.5
2.12.2022 03:45 52.5
2.12.2022 03:30 52.6
2.12.2022 03:15 52.6
2.12.2022 03:00 52.6
2.12.2022 02:45 52.6
2.12.2022 02:30 52.5
2.12.2022 02:15 52.4
2.12.2022 02:00 52.4
2.12.2022 01:45 52.3
2.12.2022 01:30 52.2
2.12.2022 01:15 52.4
2.12.2022 01:00 42.9
2.12.2022 00:45 43.4
2.12.2022 00:30 43.1
2.12.2022 00:15 53
2.12.2022 00:00 52.7
1.12.2022 23:45 52.7
1.12.2022 23:30 52.7
1.12.2022 23:15 52.7
1.12.2022 23:00 52.8
1.12.2022 22:45 52.8
1.12.2022 22:30 52.8
1.12.2022 22:15 52.9
1.12.2022 22:00 52.9
1.12.2022 21:45 52.9
1.12.2022 21:30 52.8
1.12.2022 21:15 52.8
1.12.2022 21:00 52.7
1.12.2022 20:45 52.7
1.12.2022 20:30 52.7
1.12.2022 20:15 43.2
1.12.2022 20:00 43.6
1.12.2022 19:45 43.5
1.12.2022 19:30 53.2
1.12.2022 19:15 53.2
1.12.2022 19:00 53.2
1.12.2022 18:45 53.2
1.12.2022 18:30 53.2
1.12.2022 18:15 53.1
1.12.2022 18:00 53.1
1.12.2022 17:45 53.1
1.12.2022 17:30 53.2
1.12.2022 17:15 53.1
1.12.2022 17:00 53.1
1.12.2022 16:45 53.1
1.12.2022 16:30 53.2
1.12.2022 16:15 53
1.12.2022 16:00 52.9
1.12.2022 15:45 52.9
1.12.2022 15:30 53.2
1.12.2022 15:15 43.7
1.12.2022 15:00 43.7
1.12.2022 14:45 43.4
1.12.2022 14:30 53.3
1.12.2022 14:15 53.3
1.12.2022 14:00 53.3
1.12.2022 13:45 53.3
1.12.2022 13:30 53.3
1.12.2022 13:15 53.2
1.12.2022 13:00 53.2
1.12.2022 12:45 53.2
1.12.2022 12:30 53.2
1.12.2022 12:15 53.2
1.12.2022 12:00 53.1
1.12.2022 11:45 53.1
1.12.2022 11:30 53.1
1.12.2022 11:15 53
1.12.2022 11:00 52.9
1.12.2022 10:45 52.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )