Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Papín
Tok:Udava
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Papín - Udava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Papín - Udava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:45 751.2
2.12.2022 10:30 751.2
2.12.2022 10:15 751.1
2.12.2022 10:00 751.1
2.12.2022 09:45 751.1
2.12.2022 09:30 751
2.12.2022 09:15 751
2.12.2022 09:00 750.9
2.12.2022 08:45 750.9
2.12.2022 08:30 750.9
2.12.2022 08:15 750.9
2.12.2022 08:00 750.8
2.12.2022 07:45 750.8
2.12.2022 07:30 750.8
2.12.2022 07:15 750.8
2.12.2022 07:00 750.8
2.12.2022 06:45 750.8
2.12.2022 06:30 750.8
2.12.2022 06:15 750.8
2.12.2022 06:00 750.7
2.12.2022 05:45 750.8
2.12.2022 05:30 750.8
2.12.2022 05:15 750.8
2.12.2022 05:00 750.7
2.12.2022 04:45 750.8
2.12.2022 04:30 750.8
2.12.2022 04:15 750.8
2.12.2022 04:00 750.8
2.12.2022 03:45 750.8
2.12.2022 03:30 750.8
2.12.2022 03:15 750.8
2.12.2022 03:00 750.8
2.12.2022 02:45 750.8
2.12.2022 02:30 750.9
2.12.2022 02:15 750.9
2.12.2022 02:00 750.9
2.12.2022 01:45 751
2.12.2022 01:30 751
2.12.2022 01:15 751
2.12.2022 01:00 751
2.12.2022 00:45 751.1
2.12.2022 00:30 751.1
2.12.2022 00:15 751.1
2.12.2022 00:00 751.1
1.12.2022 23:45 751.2
1.12.2022 23:30 761.2
1.12.2022 23:15 761.2
1.12.2022 23:00 761.2
1.12.2022 22:45 761.3
1.12.2022 22:30 761.3
1.12.2022 22:15 761.3
1.12.2022 22:00 761.4
1.12.2022 21:45 761.4
1.12.2022 21:30 761.5
1.12.2022 21:15 761.5
1.12.2022 21:00 761.5
1.12.2022 20:45 761.6
1.12.2022 20:30 761.6
1.12.2022 20:15 761.6
1.12.2022 20:00 761.7
1.12.2022 19:45 761.7
1.12.2022 19:30 761.7
1.12.2022 19:15 761.8
1.12.2022 19:00 751.8
1.12.2022 18:45 751.8
1.12.2022 18:30 751.9
1.12.2022 18:15 751.9
1.12.2022 18:00 751.9
1.12.2022 17:45 752
1.12.2022 17:30 752
1.12.2022 17:15 752.1
1.12.2022 17:00 752.1
1.12.2022 16:45 752.1
1.12.2022 16:30 752.2
1.12.2022 16:15 752.2
1.12.2022 16:00 752.2
1.12.2022 15:45 752.2
1.12.2022 15:30 752.3
1.12.2022 15:15 752.3
1.12.2022 15:00 752.3
1.12.2022 14:45 752.2
1.12.2022 14:30 752.2
1.12.2022 14:15 752.1
1.12.2022 14:00 752.1
1.12.2022 13:45 752
1.12.2022 13:30 751.8
1.12.2022 13:15 751.8
1.12.2022 13:00 751.7
1.12.2022 12:45 751.6
1.12.2022 12:30 751.4
1.12.2022 12:15 751.4
1.12.2022 12:00 751.3
1.12.2022 11:45 751.2
1.12.2022 11:30 751.1
1.12.2022 11:15 751
1.12.2022 11:00 750.9
1.12.2022 10:45 750.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )