Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Michalovce - Žabiany
Tok:prítok do nádrže
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 700 cm 700 cm

Michalovce - Žabiany - prítok do nádrže

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Michalovce - Žabiany - prítok do nádrže
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 16:30 810.7
4.12.2022 16:15 810.8
4.12.2022 16:00 810.9
4.12.2022 15:45 811
4.12.2022 15:30 811.1
4.12.2022 15:15 811.3
4.12.2022 15:00 821.5
4.12.2022 14:45 821.9
4.12.2022 14:30 822.4
4.12.2022 14:15 823.2
4.12.2022 14:00 823.5
4.12.2022 13:45 823.7
4.12.2022 13:30 823.6
4.12.2022 13:15 823.8
4.12.2022 13:00 823.7
4.12.2022 12:45 823.8
4.12.2022 12:30 824
4.12.2022 12:15 834.2
4.12.2022 12:00 834.2
4.12.2022 11:45 834.2
4.12.2022 11:30 833.8
4.12.2022 11:15 833.5
4.12.2022 11:00 832.9
4.12.2022 10:45 832.2
4.12.2022 10:30 831.3
4.12.2022 10:15 831
4.12.2022 10:00 830.9
4.12.2022 09:45 830.9
4.12.2022 09:30 830.7
4.12.2022 09:15 830.6
4.12.2022 09:00 830.5
4.12.2022 08:45 830.5
4.12.2022 08:30 830.5
4.12.2022 08:15 830.4
4.12.2022 08:00 830.4
4.12.2022 07:45 830.4
4.12.2022 07:30 830.4
4.12.2022 07:15 830.4
4.12.2022 07:00 830.4
4.12.2022 06:45 830.4
4.12.2022 06:30 830.4
4.12.2022 06:15 830.3
4.12.2022 06:00 830.3
4.12.2022 05:45 830.2
4.12.2022 05:30 830.2
4.12.2022 05:15 830.1
4.12.2022 05:00 830.1
4.12.2022 04:45 830
4.12.2022 04:30 830
4.12.2022 04:15 830
4.12.2022 04:00 830
4.12.2022 03:45 830
4.12.2022 03:30 820
4.12.2022 03:15 820
4.12.2022 03:00 810
4.12.2022 02:45 810
4.12.2022 02:30 800
4.12.2022 02:15 790
4.12.2022 02:00 780
4.12.2022 01:45 780
4.12.2022 01:30 780
4.12.2022 01:15 780
4.12.2022 01:00 780
4.12.2022 00:45 780
4.12.2022 00:30 780
4.12.2022 00:15 780
4.12.2022 00:00 780
3.12.2022 23:45 780
3.12.2022 23:30 780
3.12.2022 23:15 780
3.12.2022 23:00 780
3.12.2022 22:45 780
3.12.2022 22:30 780
3.12.2022 22:15 780
3.12.2022 22:00 780
3.12.2022 21:45 780
3.12.2022 21:30 780
3.12.2022 21:15 780
3.12.2022 21:00 780
3.12.2022 20:45 790
3.12.2022 20:30 790
3.12.2022 20:15 790
3.12.2022 20:00 790
3.12.2022 19:45 790
3.12.2022 19:30 790
3.12.2022 19:15 790
3.12.2022 19:00 790
3.12.2022 18:45 790
3.12.2022 18:30 790
3.12.2022 18:15 790
3.12.2022 18:00 790
3.12.2022 17:45 790
3.12.2022 17:30 790
3.12.2022 17:15 790
3.12.2022 17:00 790
3.12.2022 16:45 790
3.12.2022 16:30 790.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )