Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Michalovce - Meďov
Tok:Laborec
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 600 cm 600 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 700 cm 700 cm

Michalovce - Meďov - Laborec

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Michalovce - Meďov - Laborec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
6.12.2023 19:00 2124.4
6.12.2023 18:45 2124.4
6.12.2023 18:30 2124.4
6.12.2023 18:15 2124.4
6.12.2023 18:00 2124.4
6.12.2023 17:45 2124.4
6.12.2023 17:30 2124.4
6.12.2023 17:15 2124.4
6.12.2023 17:00 2124.4
6.12.2023 16:45 2124.4
6.12.2023 16:30 2134.4
6.12.2023 16:15 2134.4
6.12.2023 16:00 2134.4
6.12.2023 15:45 2134.4
6.12.2023 15:30 2134.4
6.12.2023 15:15 2134.4
6.12.2023 15:00 2134.4
6.12.2023 14:45 2134.4
6.12.2023 14:30 2134.4
6.12.2023 14:15 2134.4
6.12.2023 14:00 2134.4
6.12.2023 13:45 2134.4
6.12.2023 13:30 2134.4
6.12.2023 13:15 2134.4
6.12.2023 13:00 2134.4
6.12.2023 12:45 2134.4
6.12.2023 12:30 2134.4
6.12.2023 12:15 2134.4
6.12.2023 12:00 2134.4
6.12.2023 11:45 2134.4
6.12.2023 11:30 2134.4
6.12.2023 11:15 2134.3
6.12.2023 11:00 2134.3
6.12.2023 10:45 2134.3
6.12.2023 10:30 2134.4
6.12.2023 10:15 2134.4
6.12.2023 10:00 2134.3
6.12.2023 09:45 2134.3
6.12.2023 09:30 2134.4
6.12.2023 09:15 2134.4
6.12.2023 09:00 2134.4
6.12.2023 08:45 2134.3
6.12.2023 08:30 2134.4
6.12.2023 08:15 2134.4
6.12.2023 08:00 2134.4
6.12.2023 07:45 2134.4
6.12.2023 07:30 2134.4
6.12.2023 07:15 2134.4
6.12.2023 07:00 2134.4
6.12.2023 06:45 2134.4
6.12.2023 06:30 2134.4
6.12.2023 06:15 2134.4
6.12.2023 06:00 2144.4
6.12.2023 05:45 2144.4
6.12.2023 05:30 2144.4
6.12.2023 05:15 2144.3
6.12.2023 05:00 2144.4
6.12.2023 04:45 2144.4
6.12.2023 04:30 2144.4
6.12.2023 04:15 2144.4
6.12.2023 04:00 2144.4
6.12.2023 03:45 2144.4
6.12.2023 03:30 2144.4
6.12.2023 03:15 2144.4
6.12.2023 03:00 2144.4
6.12.2023 02:45 2144.4
6.12.2023 02:30 2144.4
6.12.2023 02:15 2144.4
6.12.2023 02:00 2144.4
6.12.2023 01:45 2144.4
6.12.2023 01:30 2144.4
6.12.2023 01:15 2144.4
6.12.2023 01:00 2144.4
6.12.2023 00:45 2144.4
6.12.2023 00:30 2144.4
6.12.2023 00:15 2144.4
6.12.2023 00:00 2144.4
5.12.2023 23:45 2144.4
5.12.2023 23:30 2144.4
5.12.2023 23:15 2144.4
5.12.2023 23:00 2144.4
5.12.2023 22:45 2144.4
5.12.2023 22:30 2144.4
5.12.2023 22:15 2144.4
5.12.2023 22:00 2144.4
5.12.2023 21:45 2144.4
5.12.2023 21:30 2144.4
5.12.2023 21:15 2144.4
5.12.2023 21:00 2144.4
5.12.2023 20:45 2144.4
5.12.2023 20:30 2144.5
5.12.2023 20:15 2144.5
5.12.2023 20:00 2144.5
5.12.2023 19:45 2144.4
5.12.2023 19:30 2144.5
5.12.2023 19:15 2154.5
5.12.2023 19:00 2154.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )