Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Ulič
Tok:Ulička
Región:Košický región
Oblasť:Uh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 270 cm 270 cm

Ulič - Ulička

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Ulič - Ulička
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 17:00 432
4.12.2022 16:45 431.9
4.12.2022 16:30 432
4.12.2022 16:15 432
4.12.2022 16:00 432
4.12.2022 15:45 432
4.12.2022 15:30 432
4.12.2022 15:15 432
4.12.2022 15:00 432
4.12.2022 14:45 432
4.12.2022 14:30 432
4.12.2022 14:15 431.9
4.12.2022 14:00 431.9
4.12.2022 13:45 431.9
4.12.2022 13:30 431.9
4.12.2022 13:15 431.9
4.12.2022 13:00 431.8
4.12.2022 12:45 431.8
4.12.2022 12:30 431.8
4.12.2022 12:15 431.8
4.12.2022 12:00 431.8
4.12.2022 11:45 431.7
4.12.2022 11:30 431.7
4.12.2022 11:15 431.7
4.12.2022 11:00 431.7
4.12.2022 10:45 431.7
4.12.2022 10:30 431.7
4.12.2022 10:15 431.7
4.12.2022 10:00 431.6
4.12.2022 09:45 431.6
4.12.2022 09:30 431.6
4.12.2022 09:15 431.6
4.12.2022 09:00 431.6
4.12.2022 08:45 431.7
4.12.2022 08:30 431.7
4.12.2022 08:15 431.7
4.12.2022 08:00 431.7
4.12.2022 07:45 431.7
4.12.2022 07:30 431.7
4.12.2022 07:15 431.7
4.12.2022 07:00 431.7
4.12.2022 06:45 431.7
4.12.2022 06:30 431.7
4.12.2022 06:15 431.8
4.12.2022 06:00 431.8
4.12.2022 05:45 431.8
4.12.2022 05:30 431.8
4.12.2022 05:15 431.8
4.12.2022 05:00 431.8
4.12.2022 04:45 431.8
4.12.2022 04:30 431.9
4.12.2022 04:15 431.9
4.12.2022 04:00 431.9
4.12.2022 03:45 431.9
4.12.2022 03:30 431.9
4.12.2022 03:15 431.9
4.12.2022 03:00 432
4.12.2022 02:45 432
4.12.2022 02:30 432
4.12.2022 02:15 432
4.12.2022 02:00 432
4.12.2022 01:45 432
4.12.2022 01:30 432.1
4.12.2022 01:15 432.1
4.12.2022 01:00 432.1
4.12.2022 00:45 432.1
4.12.2022 00:30 432.2
4.12.2022 00:15 432.2
4.12.2022 00:00 432.2
3.12.2022 23:45 432.2
3.12.2022 23:30 432.2
3.12.2022 23:15 432.2
3.12.2022 23:00 432.2
3.12.2022 22:45 432.3
3.12.2022 22:30 432.3
3.12.2022 22:15 432.3
3.12.2022 22:00 432.3
3.12.2022 21:45 432.3
3.12.2022 21:30 432.3
3.12.2022 21:15 432.4
3.12.2022 21:00 432.4
3.12.2022 20:45 432.4
3.12.2022 20:30 432.4
3.12.2022 20:15 432.4
3.12.2022 20:00 432.4
3.12.2022 19:45 432.5
3.12.2022 19:30 432.5
3.12.2022 19:15 432.5
3.12.2022 19:00 432.5
3.12.2022 18:45 432.5
3.12.2022 18:30 432.5
3.12.2022 18:15 432.5
3.12.2022 18:00 432.6
3.12.2022 17:45 432.6
3.12.2022 17:30 432.6
3.12.2022 17:15 432.6
3.12.2022 17:00 432.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )