Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Ižkovce
Tok:Laborec
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 650 cm 650 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 700 cm 700 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 800 cm 800 cm

Ižkovce - Laborec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Ižkovce - Laborec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:45 586.9
2.12.2022 11:30 586.9
2.12.2022 11:15 576.9
2.12.2022 11:00 576.9
2.12.2022 10:45 576.9
2.12.2022 10:30 576.9
2.12.2022 10:15 576.9
2.12.2022 10:00 576.9
2.12.2022 09:45 576.9
2.12.2022 09:30 576.9
2.12.2022 09:15 577
2.12.2022 09:00 567
2.12.2022 08:45 567
2.12.2022 08:30 567
2.12.2022 08:15 567
2.12.2022 08:00 567
2.12.2022 07:45 557
2.12.2022 07:30 557
2.12.2022 07:15 557
2.12.2022 07:00 557
2.12.2022 06:45 557
2.12.2022 06:30 547
2.12.2022 06:15 547
2.12.2022 06:00 547
2.12.2022 05:45 547
2.12.2022 05:30 547
2.12.2022 05:15 537
2.12.2022 05:00 537
2.12.2022 04:45 537
2.12.2022 04:30 537
2.12.2022 04:15 537
2.12.2022 04:00 527
2.12.2022 03:45 527
2.12.2022 03:30 527
2.12.2022 03:15 527
2.12.2022 03:00 527
2.12.2022 02:45 527
2.12.2022 02:30 527
2.12.2022 02:15 527
2.12.2022 02:00 527
2.12.2022 01:45 527
2.12.2022 01:30 527
2.12.2022 01:15 537
2.12.2022 01:00 537
2.12.2022 00:45 537
2.12.2022 00:30 547
2.12.2022 00:15 547
2.12.2022 00:00 547
1.12.2022 23:45 557
1.12.2022 23:30 557
1.12.2022 23:15 557
1.12.2022 23:00 567
1.12.2022 22:45 567
1.12.2022 22:30 567
1.12.2022 22:15 577
1.12.2022 22:00 577
1.12.2022 21:45 577
1.12.2022 21:30 587
1.12.2022 21:15 587
1.12.2022 21:00 587
1.12.2022 20:45 597
1.12.2022 20:30 597
1.12.2022 20:15 597
1.12.2022 20:00 607
1.12.2022 19:45 607
1.12.2022 19:30 607
1.12.2022 19:15 607
1.12.2022 19:00 617
1.12.2022 18:45 617
1.12.2022 18:30 617
1.12.2022 18:15 617.1
1.12.2022 18:00 617.1
1.12.2022 17:45 617.1
1.12.2022 17:30 617.1
1.12.2022 17:15 627.1
1.12.2022 17:00 627.1
1.12.2022 16:45 627.1
1.12.2022 16:30 627.1
1.12.2022 16:15 627.1
1.12.2022 16:00 627.1
1.12.2022 15:45 627.1
1.12.2022 15:30 627.1
1.12.2022 15:15 627.1
1.12.2022 15:00 627.1
1.12.2022 14:45 627.1
1.12.2022 14:30 627.1
1.12.2022 14:15 627.1
1.12.2022 14:00 627.1
1.12.2022 13:45 627.1
1.12.2022 13:30 627.1
1.12.2022 13:15 627.1
1.12.2022 13:00 627.1
1.12.2022 12:45 627.1
1.12.2022 12:30 627.1
1.12.2022 12:15 627.1
1.12.2022 12:00 627.1
1.12.2022 11:45 627.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )