Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Horovce
Tok:Ondava
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 500 cm 500 cm

Horovce - Ondava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Horovce - Ondava
Čas meraniaVodný stav [cm]
5.12.2023 15:45 54
5.12.2023 15:30 54
5.12.2023 15:15 54
5.12.2023 15:00 54
5.12.2023 14:45 54
5.12.2023 14:30 54
5.12.2023 14:15 54
5.12.2023 14:00 55
5.12.2023 13:45 54
5.12.2023 13:30 54
5.12.2023 13:15 54
5.12.2023 13:00 54
5.12.2023 12:45 54
5.12.2023 12:30 54
5.12.2023 12:15 54
5.12.2023 12:00 54
5.12.2023 11:45 54
5.12.2023 11:30 55
5.12.2023 11:15 55
5.12.2023 11:00 55
5.12.2023 10:45 55
5.12.2023 10:30 55
5.12.2023 10:15 55
5.12.2023 10:00 55
5.12.2023 09:45 55
5.12.2023 09:30 55
5.12.2023 09:15 55
5.12.2023 09:00 54
5.12.2023 08:45 55
5.12.2023 08:30 55
5.12.2023 08:15 55
5.12.2023 08:00 55
5.12.2023 07:45 55
5.12.2023 07:30 55
5.12.2023 07:15 56
5.12.2023 07:00 56
5.12.2023 06:45 56
5.12.2023 06:30 56
5.12.2023 06:15 56
5.12.2023 06:00 56
5.12.2023 05:45 56
5.12.2023 05:30 56
5.12.2023 05:15 57
5.12.2023 05:00 57
5.12.2023 04:45 57
5.12.2023 04:30 57
5.12.2023 04:15 57
5.12.2023 04:00 57
5.12.2023 03:45 58
5.12.2023 03:30 58
5.12.2023 03:15 58
5.12.2023 03:00 58
5.12.2023 02:45 58
5.12.2023 02:30 58
5.12.2023 02:15 58
5.12.2023 02:00 59
5.12.2023 01:45 59
5.12.2023 01:30 59
5.12.2023 01:15 59
5.12.2023 01:00 59
5.12.2023 00:45 59
5.12.2023 00:30 59
5.12.2023 00:15 59
5.12.2023 00:00 60
4.12.2023 23:45 60
4.12.2023 23:30 60
4.12.2023 23:15 60
4.12.2023 23:00 61
4.12.2023 22:45 61
4.12.2023 22:30 61
4.12.2023 22:15 61
4.12.2023 22:00 61
4.12.2023 21:45 61
4.12.2023 21:30 62
4.12.2023 21:15 62
4.12.2023 21:00 62
4.12.2023 20:45 62
4.12.2023 20:30 62
4.12.2023 20:15 62
4.12.2023 20:00 63
4.12.2023 19:45 63
4.12.2023 19:30 63
4.12.2023 19:15 63
4.12.2023 19:00 63
4.12.2023 18:45 63
4.12.2023 18:30 64
4.12.2023 18:15 64
4.12.2023 18:00 64
4.12.2023 17:45 64
4.12.2023 17:30 64
4.12.2023 17:15 65
4.12.2023 17:00 65
4.12.2023 16:45 65
4.12.2023 16:30 65
4.12.2023 16:15 66
4.12.2023 16:00 66
4.12.2023 15:45 66
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-12-05 09:00:00UTC - HBV - 9650 - Horovce (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )