Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jakubov
Tok:Malina
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Jakubov - Malina

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jakubov - Malina
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
10.8.2022 18:45 5621.5
10.8.2022 18:30 5621.5
10.8.2022 18:15 5621.5
10.8.2022 18:00 5621.4
10.8.2022 17:45 5621.4
10.8.2022 17:30 5621.3
10.8.2022 17:15 5621.2
10.8.2022 17:00 5721.2
10.8.2022 16:45 5721.1
10.8.2022 16:00 5720.8
10.8.2022 15:00 5820.4
10.8.2022 14:00 5919.9
10.8.2022 13:00 6019.3
10.8.2022 12:00 6018.9
10.8.2022 11:00 6118.6
10.8.2022 10:00 6118.4
10.8.2022 09:00 6118.4
10.8.2022 08:00 6218.4
10.8.2022 07:00 6218.7
10.8.2022 06:00 6219
10.8.2022 05:00 6219.3
10.8.2022 04:00 6219.6
10.8.2022 03:00 6220
10.8.2022 02:00 6220.3
10.8.2022 01:00 6220.5
10.8.2022 00:00 6220.7
9.8.2022 23:00 6120.9
9.8.2022 22:00 6121.2
9.8.2022 21:00 6021.3
9.8.2022 20:00 6021.4
9.8.2022 19:00 6021.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )