Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Devínska Nová Ves
Tok:Morava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 480 cm 480 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 570 cm 570 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 670 cm 670 cm

Devínska Nová Ves - Morava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Devínska Nová Ves - Morava
Čas meraniaVodný stav [cm]
28.6.2022 04:00 131
28.6.2022 03:45 131
28.6.2022 03:30 132
28.6.2022 03:15 132
28.6.2022 03:00 132
28.6.2022 02:45 132
28.6.2022 02:30 132
28.6.2022 02:15 132
28.6.2022 02:00 132
28.6.2022 01:00 132
28.6.2022 00:00 132
27.6.2022 23:00 132
27.6.2022 22:00 132
27.6.2022 21:00 132
27.6.2022 20:00 132
27.6.2022 19:00 132
27.6.2022 18:00 132
27.6.2022 17:00 132
27.6.2022 16:00 132
27.6.2022 15:00 132
27.6.2022 14:00 133
27.6.2022 13:00 133
27.6.2022 12:00 133
27.6.2022 11:00 132
27.6.2022 10:00 132
27.6.2022 09:00 132
27.6.2022 08:00 132
27.6.2022 07:00 133
27.6.2022 06:00 133
27.6.2022 05:00 133
27.6.2022 04:00 133
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )