Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Čierny Brod
Tok:Dudváh
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 280 cm 280 cm

Čierny Brod - Dudváh

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čierny Brod - Dudváh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
10.8.2022 20:15 3124.5
10.8.2022 20:00 3124.7
10.8.2022 19:45 3024.9
10.8.2022 19:30 3025
10.8.2022 19:15 3025.1
10.8.2022 19:00 3025.2
10.8.2022 18:45 3025.2
10.8.2022 18:30 3125.3
10.8.2022 18:15 3125.3
10.8.2022 18:00 3025.3
10.8.2022 17:00 3125.2
10.8.2022 16:00 3125.1
10.8.2022 15:00 3124.8
10.8.2022 14:00 3124.3
10.8.2022 13:00 3123.5
10.8.2022 12:00 3022.6
10.8.2022 11:00 3021.7
10.8.2022 10:00 3121.2
10.8.2022 09:00 3121.1
10.8.2022 08:00 3121.1
10.8.2022 07:00 3121.2
10.8.2022 06:00 3121.2
10.8.2022 05:00 3121.2
10.8.2022 04:00 3121.2
10.8.2022 03:00 3121.4
10.8.2022 02:00 3121.6
10.8.2022 01:00 3121.8
10.8.2022 00:00 3122.1
9.8.2022 23:00 3122.4
9.8.2022 22:00 3122.8
9.8.2022 21:00 3023.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )