Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Trstice
Tok:Malý Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 420 cm 420 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 490 cm 490 cm

Trstice - Malý Dunaj

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Trstice - Malý Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.1.2022 18:45 1367.7
26.1.2022 18:30 1367.7
26.1.2022 18:15 1377.7
26.1.2022 18:00 1367.7
26.1.2022 17:45 1377.7
26.1.2022 17:30 1367.8
26.1.2022 17:15 1367.7
26.1.2022 17:00 1367.7
26.1.2022 16:45 1367.8
26.1.2022 16:00 1367.7
26.1.2022 15:00 1367.8
26.1.2022 14:00 1367.7
26.1.2022 13:00 1377.8
26.1.2022 12:00 1367.7
26.1.2022 11:00 1377.7
26.1.2022 10:00 1377.7
26.1.2022 09:00 1377.7
26.1.2022 08:00 1377.7
26.1.2022 07:00 1377.7
26.1.2022 06:00 1377.7
26.1.2022 05:00 1377.7
26.1.2022 04:00 1377.7
26.1.2022 03:00 1367.7
26.1.2022 02:00 1367.7
26.1.2022 01:00 1367.7
26.1.2022 00:00 1367.7
25.1.2022 23:00 1367.7
25.1.2022 22:00 1367.7
25.1.2022 21:00 1367.7
25.1.2022 20:00 1367.7
25.1.2022 19:00 1367.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )