Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kľačno
Tok:Nitra
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra

Kľačno - Nitra

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kľačno - Nitra
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
10.8.2022 19:45 814
10.8.2022 19:30 814.1
10.8.2022 19:15 814.2
10.8.2022 19:00 814.3
10.8.2022 18:45 714.4
10.8.2022 18:30 814.5
10.8.2022 18:15 814.7
10.8.2022 18:00 814.8
10.8.2022 17:45 815
10.8.2022 17:00 815.5
10.8.2022 16:00 815.6
10.8.2022 15:00 815.3
10.8.2022 14:00 814.9
10.8.2022 13:00 814.3
10.8.2022 12:00 813.4
10.8.2022 11:00 712.7
10.8.2022 10:00 712.3
10.8.2022 09:00 711.8
10.8.2022 08:00 711.4
10.8.2022 07:00 711.4
10.8.2022 06:00 711.6
10.8.2022 05:00 711.8
10.8.2022 04:00 712
10.8.2022 03:00 712.2
10.8.2022 02:00 712.5
10.8.2022 01:00 712.7
10.8.2022 00:00 712.9
9.8.2022 23:00 713.1
9.8.2022 22:00 713.4
9.8.2022 21:00 713.8
9.8.2022 20:00 714.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )