Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Nitrianska Streda
Tok:Nitra
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 320 cm 320 cm

Nitrianska Streda - Nitra

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nitrianska Streda - Nitra
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
10.8.2022 18:45 3721.4
10.8.2022 18:30 3721.3
10.8.2022 18:15 3721.4
10.8.2022 18:00 3721.4
10.8.2022 17:45 3721.4
10.8.2022 17:30 3721.4
10.8.2022 17:15 3621.4
10.8.2022 17:00 3621.4
10.8.2022 16:45 3621.3
10.8.2022 16:00 3621.1
10.8.2022 15:00 3620.6
10.8.2022 14:00 3720.1
10.8.2022 13:00 3719.5
10.8.2022 12:00 3719.2
10.8.2022 11:00 3719
10.8.2022 10:00 3719
10.8.2022 09:00 3619.1
10.8.2022 08:00 3719.3
10.8.2022 07:00 3719.5
10.8.2022 06:00 3719.8
10.8.2022 05:00 3720.1
10.8.2022 04:00 3720.3
10.8.2022 03:00 3720.6
10.8.2022 02:00 3620.8
10.8.2022 01:00 3721.1
10.8.2022 00:00 3721.3
9.8.2022 23:00 3721.5
9.8.2022 22:00 3721.6
9.8.2022 21:00 3721.6
9.8.2022 20:00 3721.6
9.8.2022 19:00 3621.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )