Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Komárno
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Dunaj
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 600 cm 600 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 640 cm 640 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 710 cm 710 cm

Komárno - Dunaj

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Komárno - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
15.8.2022 05:00 8322.4
15.8.2022 04:45 8222.4
15.8.2022 04:30 8322.4
15.8.2022 04:15 8322.4
15.8.2022 04:00 8322.4
15.8.2022 03:45 8322.4
15.8.2022 03:30 8322.5
15.8.2022 03:15 8322.5
15.8.2022 03:00 8322.5
15.8.2022 02:00 8422.6
15.8.2022 01:00 8422.6
15.8.2022 00:00 8522.7
14.8.2022 23:00 8522.8
14.8.2022 22:00 8622.8
14.8.2022 21:00 8622.9
14.8.2022 20:00 8722.9
14.8.2022 19:00 8622.9
14.8.2022 18:00 8722.9
14.8.2022 17:00 8822.9
14.8.2022 16:00 8822.8
14.8.2022 15:00 8922.9
14.8.2022 14:00 9022.8
14.8.2022 13:00 9022.7
14.8.2022 12:00 9122.5
14.8.2022 11:00 9122.3
14.8.2022 10:00 9122.1
14.8.2022 09:00 9121.9
14.8.2022 08:00 9121.9
14.8.2022 07:00 9121.8
14.8.2022 06:00 9121.8
14.8.2022 05:00 9021.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )