Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hubová
Tok:Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Hubová - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hubová - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.1.2022 08:30 841.8
27.1.2022 08:15 841.8
27.1.2022 08:00 841.8
27.1.2022 07:45 841.8
27.1.2022 07:30 841.8
27.1.2022 07:15 841.8
27.1.2022 07:00 841.8
27.1.2022 06:45 841.8
27.1.2022 06:30 841.8
27.1.2022 06:00 841.8
27.1.2022 05:00 841.8
27.1.2022 04:00 841.9
27.1.2022 03:00 851.9
27.1.2022 02:00 851.9
27.1.2022 01:00 851.9
27.1.2022 00:00 851.9
26.1.2022 23:00 852
26.1.2022 22:00 852
26.1.2022 21:00 852.1
26.1.2022 20:00 852.1
26.1.2022 19:00 852.2
26.1.2022 18:00 852.3
26.1.2022 17:00 852.4
26.1.2022 16:00 852.4
26.1.2022 15:00 852.4
26.1.2022 14:00 852.3
26.1.2022 13:00 852.2
26.1.2022 12:00 852.1
26.1.2022 11:00 852
26.1.2022 10:00 861.9
26.1.2022 09:00 861.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )