Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kežmarok
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Kežmarok - Poprad

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kežmarok - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2021 21:15 894.6
28.11.2021 21:00 894.6
28.11.2021 20:45 894.6
28.11.2021 20:30 894.6
28.11.2021 20:15 894.6
28.11.2021 20:00 884.5
28.11.2021 19:45 884.6
28.11.2021 19:30 874.6
28.11.2021 19:15 864.6
28.11.2021 19:00 864.6
28.11.2021 18:00 864.7
28.11.2021 17:00 934.6
28.11.2021 16:00 864.4
28.11.2021 15:00 864.3
28.11.2021 14:00 864.3
28.11.2021 13:00 924
28.11.2021 12:00 874.1
28.11.2021 11:00 853.9
28.11.2021 10:00 863.4
28.11.2021 09:00 933.1
28.11.2021 08:00 873
28.11.2021 07:00 872.9
28.11.2021 06:00 872.9
28.11.2021 05:00 882.9
28.11.2021 04:00 882.9
28.11.2021 03:00 882.9
28.11.2021 02:00 882.9
28.11.2021 01:00 883
28.11.2021 00:00 883.1
27.11.2021 23:00 883.2
27.11.2021 22:00 863.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )