Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kežmarok
Tok:Ľubica
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm 210 cm

Kežmarok - Ľubica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kežmarok - Ľubica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.9.2023 00:15 3814.2
26.9.2023 00:00 3814.2
25.9.2023 23:45 3814.2
25.9.2023 23:30 3814.2
25.9.2023 23:15 3814.3
25.9.2023 23:00 3814.3
25.9.2023 22:45 3814.3
25.9.2023 22:30 3814.3
25.9.2023 22:15 3814.3
25.9.2023 22:00 3814.3
25.9.2023 21:45 3814.3
25.9.2023 21:30 3814.4
25.9.2023 21:15 3814.4
25.9.2023 21:00 3814.4
25.9.2023 20:45 3814.4
25.9.2023 20:30 3814.4
25.9.2023 20:15 3814.4
25.9.2023 20:00 3914.4
25.9.2023 19:45 3914.5
25.9.2023 19:30 3914.5
25.9.2023 19:15 3914.5
25.9.2023 19:00 3914.5
25.9.2023 18:45 3914.5
25.9.2023 18:30 3914.5
25.9.2023 18:15 3914.4
25.9.2023 18:00 3914.5
25.9.2023 17:45 3914.4
25.9.2023 17:30 3914.4
25.9.2023 17:15 3914.4
25.9.2023 17:00 3914.4
25.9.2023 16:45 3914.4
25.9.2023 16:30 3914.3
25.9.2023 16:15 3914.3
25.9.2023 16:00 3914.3
25.9.2023 15:45 3914.2
25.9.2023 15:30 3914.2
25.9.2023 15:15 3914.2
25.9.2023 15:00 3914.1
25.9.2023 14:45 3914.1
25.9.2023 14:30 3914
25.9.2023 14:15 3914
25.9.2023 14:00 3913.9
25.9.2023 13:45 3913.9
25.9.2023 13:30 3913.8
25.9.2023 13:15 3913.8
25.9.2023 13:00 3913.7
25.9.2023 12:45 3913.7
25.9.2023 12:30 3913.6
25.9.2023 12:15 3913.6
25.9.2023 12:00 3913.5
25.9.2023 11:45 3913.5
25.9.2023 11:30 3913.5
25.9.2023 11:15 3913.4
25.9.2023 11:00 3913.4
25.9.2023 10:45 3913.4
25.9.2023 10:30 3913.4
25.9.2023 10:15 3913.3
25.9.2023 10:00 3913.3
25.9.2023 09:45 3913.3
25.9.2023 09:30 3913.3
25.9.2023 09:15 3913.3
25.9.2023 09:00 3913.3
25.9.2023 08:45 3913.3
25.9.2023 08:30 3913.2
25.9.2023 08:15 3913.2
25.9.2023 08:00 3913.2
25.9.2023 07:45 3913.2
25.9.2023 07:30 3913.2
25.9.2023 07:15 4013.2
25.9.2023 07:00 4013.2
25.9.2023 06:45 4013.2
25.9.2023 06:30 4013.2
25.9.2023 06:15 4013.2
25.9.2023 06:00 4013.2
25.9.2023 05:45 4013.2
25.9.2023 05:30 4013.2
25.9.2023 05:15 4013.2
25.9.2023 05:00 4013.2
25.9.2023 04:45 4013.2
25.9.2023 04:30 4013.2
25.9.2023 04:15 4013.2
25.9.2023 04:00 4013.2
25.9.2023 03:45 4013.2
25.9.2023 03:30 4113.2
25.9.2023 03:15 4113.2
25.9.2023 03:00 4113.2
25.9.2023 02:45 4113.2
25.9.2023 02:30 4113.2
25.9.2023 02:15 4113.3
25.9.2023 02:00 4113.2
25.9.2023 01:45 4113.3
25.9.2023 01:30 4113.3
25.9.2023 01:15 4113.3
25.9.2023 01:00 4113.3
25.9.2023 00:45 4113.3
25.9.2023 00:30 4113.3
25.9.2023 00:15 4213.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )