Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hniezdne
Tok:Kamienka
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Hniezdne - Kamienka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hniezdne - Kamienka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.9.2023 00:45 6514.5
26.9.2023 00:30 6514.5
26.9.2023 00:15 6514.5
26.9.2023 00:00 6514.5
25.9.2023 23:45 6514.5
25.9.2023 23:30 6514.6
25.9.2023 23:15 6514.6
25.9.2023 23:00 6514.6
25.9.2023 22:45 6514.7
25.9.2023 22:30 6514.7
25.9.2023 22:15 6514.7
25.9.2023 22:00 6514.7
25.9.2023 21:45 6514.8
25.9.2023 21:30 6514.8
25.9.2023 21:15 6514.8
25.9.2023 21:00 6514.8
25.9.2023 20:45 6614.9
25.9.2023 20:30 6514.9
25.9.2023 20:15 6514.9
25.9.2023 20:00 6614.9
25.9.2023 19:45 6614.9
25.9.2023 19:30 6614.9
25.9.2023 19:15 6615
25.9.2023 19:00 6615
25.9.2023 18:45 6615
25.9.2023 18:30 6615.1
25.9.2023 18:15 6615.1
25.9.2023 18:00 6615.1
25.9.2023 17:45 6615.1
25.9.2023 17:30 6615
25.9.2023 17:15 6615.1
25.9.2023 17:00 6615.1
25.9.2023 16:45 6615
25.9.2023 16:30 6615
25.9.2023 16:15 6614.9
25.9.2023 16:00 6614.9
25.9.2023 15:45 6614.9
25.9.2023 15:30 6614.9
25.9.2023 15:15 6714.9
25.9.2023 15:00 6714.8
25.9.2023 14:45 6714.8
25.9.2023 14:30 6714.7
25.9.2023 14:15 6714.6
25.9.2023 14:00 6714.5
25.9.2023 13:45 6714.4
25.9.2023 13:30 6714.3
25.9.2023 13:15 6714.2
25.9.2023 13:00 6714.1
25.9.2023 12:45 6714.1
25.9.2023 12:30 6714
25.9.2023 12:15 6714
25.9.2023 12:00 6714
25.9.2023 11:45 6713.9
25.9.2023 11:30 6713.9
25.9.2023 11:15 6713.8
25.9.2023 11:00 6713.8
25.9.2023 10:45 6813.6
25.9.2023 10:30 6813.5
25.9.2023 10:15 6813.5
25.9.2023 10:00 6813.4
25.9.2023 09:45 6813.3
25.9.2023 09:30 6813.3
25.9.2023 09:15 6813.2
25.9.2023 09:00 6813.2
25.9.2023 08:45 6813.2
25.9.2023 08:30 6813.2
25.9.2023 08:15 6813.1
25.9.2023 08:00 6813.1
25.9.2023 07:45 6813.1
25.9.2023 07:30 6813.1
25.9.2023 07:15 6913.1
25.9.2023 07:00 6913.1
25.9.2023 06:45 6913.1
25.9.2023 06:30 6913.1
25.9.2023 06:15 6913.1
25.9.2023 06:00 6913.2
25.9.2023 05:45 6913.1
25.9.2023 05:30 6913.1
25.9.2023 05:15 6913
25.9.2023 05:00 7013
25.9.2023 04:45 6913
25.9.2023 04:30 7013
25.9.2023 04:15 7013
25.9.2023 04:00 7013
25.9.2023 03:45 7012.9
25.9.2023 03:30 7012.9
25.9.2023 03:15 7013
25.9.2023 03:00 7012.9
25.9.2023 02:45 7012.9
25.9.2023 02:30 7012.9
25.9.2023 02:15 7112.9
25.9.2023 02:00 7112.9
25.9.2023 01:45 7112.9
25.9.2023 01:30 7112.9
25.9.2023 01:15 7112.9
25.9.2023 01:00 7112.9
25.9.2023 00:45 7212.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )