Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hniezdne
Tok:Kamienka
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Hniezdne - Kamienka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hniezdne - Kamienka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.11.2021 21:45 632.4
30.11.2021 21:30 632.4
30.11.2021 21:15 632.4
30.11.2021 21:00 632.4
30.11.2021 20:45 632.4
30.11.2021 20:30 632.4
30.11.2021 20:15 632.4
30.11.2021 20:00 632.4
30.11.2021 19:45 632.4
30.11.2021 19:00 632.5
30.11.2021 18:00 632.5
30.11.2021 17:00 632.5
30.11.2021 16:00 632.5
30.11.2021 15:00 632.8
30.11.2021 14:00 632.9
30.11.2021 13:00 632.9
30.11.2021 12:00 632.9
30.11.2021 11:00 632.3
30.11.2021 10:00 632.2
30.11.2021 09:00 632.2
30.11.2021 08:00 632.1
30.11.2021 07:00 632.2
30.11.2021 06:00 632.2
30.11.2021 05:00 632.3
30.11.2021 04:00 632.4
30.11.2021 03:00 632.4
30.11.2021 02:00 642.4
30.11.2021 01:00 642.5
30.11.2021 00:00 642.6
29.11.2021 23:00 642.7
29.11.2021 22:00 642.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )