Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hrabušice
Tok:Veľká Biela voda
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 130 cm 130 cm

Hrabušice - Veľká Biela voda

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hrabušice - Veľká Biela voda
Čas meraniaVodný stav [cm]
28.11.2021 21:15 17
28.11.2021 21:00 16
28.11.2021 20:45 17
28.11.2021 20:30 16
28.11.2021 20:15 16
28.11.2021 20:00 16
28.11.2021 19:45 16
28.11.2021 19:30 16
28.11.2021 19:15 16
28.11.2021 19:00 16
28.11.2021 18:00 16
28.11.2021 17:00 16
28.11.2021 16:00 16
28.11.2021 15:00 16
28.11.2021 14:00 16
28.11.2021 13:00 15
28.11.2021 12:00 15
28.11.2021 11:00 15
28.11.2021 10:00 15
28.11.2021 09:00 15
28.11.2021 08:00 15
28.11.2021 07:00 15
28.11.2021 06:00 15
28.11.2021 05:00 15
28.11.2021 04:00 15
28.11.2021 03:00 16
28.11.2021 02:00 15
28.11.2021 01:00 16
28.11.2021 00:00 16
27.11.2021 23:00 15
27.11.2021 22:00 15
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )