Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Spišská Nová Ves
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 350 cm 350 cm

Spišská Nová Ves - Hornád

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Spišská Nová Ves - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.5.2023 09:45 14312.2
29.5.2023 09:30 14312
29.5.2023 09:15 14311.9
29.5.2023 09:00 14311.8
29.5.2023 08:45 14311.6
29.5.2023 08:30 14311.5
29.5.2023 08:15 14311.5
29.5.2023 08:00 14311.4
29.5.2023 07:45 14311.3
29.5.2023 07:30 14311.3
29.5.2023 07:15 14311.3
29.5.2023 07:00 14311.3
29.5.2023 06:45 14311.2
29.5.2023 06:30 14311.2
29.5.2023 06:15 14311.3
29.5.2023 06:00 14311.3
29.5.2023 05:45 14311.3
29.5.2023 05:30 14311.3
29.5.2023 05:15 14311.4
29.5.2023 05:00 14311.4
29.5.2023 04:45 14311.5
29.5.2023 04:30 14311.5
29.5.2023 04:15 14311.6
29.5.2023 04:00 14311.6
29.5.2023 03:45 14311.7
29.5.2023 03:30 14311.7
29.5.2023 03:15 14311.8
29.5.2023 03:00 14311.8
29.5.2023 02:45 14311.9
29.5.2023 02:30 14311.9
29.5.2023 02:15 14311.9
29.5.2023 02:00 14312
29.5.2023 01:45 14312
29.5.2023 01:30 14312.1
29.5.2023 01:15 14312.1
29.5.2023 01:00 14312.2
29.5.2023 00:45 14312.2
29.5.2023 00:30 14312.3
29.5.2023 00:15 14312.3
29.5.2023 00:00 14312.4
28.5.2023 23:45 14312.4
28.5.2023 23:30 14312.5
28.5.2023 23:15 14312.5
28.5.2023 23:00 14312.5
28.5.2023 22:45 14312.5
28.5.2023 22:30 14312.6
28.5.2023 22:15 14312.6
28.5.2023 22:00 14312.7
28.5.2023 21:45 14312.7
28.5.2023 21:30 14312.7
28.5.2023 21:15 14312.8
28.5.2023 21:00 14312.8
28.5.2023 20:45 14312.9
28.5.2023 20:30 14312.9
28.5.2023 20:15 14313
28.5.2023 20:00 14413.1
28.5.2023 19:45 14313.2
28.5.2023 19:30 14413.3
28.5.2023 19:15 14413.4
28.5.2023 19:00 14413.5
28.5.2023 18:45 14413.6
28.5.2023 18:30 14413.7
28.5.2023 18:15 14413.8
28.5.2023 18:00 14413.9
28.5.2023 17:45 14413.9
28.5.2023 17:30 14414
28.5.2023 17:15 14414
28.5.2023 17:00 14414.1
28.5.2023 16:45 14414.1
28.5.2023 16:30 14414.1
28.5.2023 16:15 14414.1
28.5.2023 16:00 14414.1
28.5.2023 15:45 14414.1
28.5.2023 15:30 14414.1
28.5.2023 15:15 14414
28.5.2023 15:00 14413.9
28.5.2023 14:45 14413.9
28.5.2023 14:30 14413.8
28.5.2023 14:15 14413.8
28.5.2023 14:00 14413.7
28.5.2023 13:45 14413.6
28.5.2023 13:30 14413.5
28.5.2023 13:15 14413.4
28.5.2023 13:00 14413.3
28.5.2023 12:45 14413.2
28.5.2023 12:30 14413.1
28.5.2023 12:15 14413
28.5.2023 12:00 14412.9
28.5.2023 11:45 14412.7
28.5.2023 11:30 14412.6
28.5.2023 11:15 14412.5
28.5.2023 11:00 14412.4
28.5.2023 10:45 14412.3
28.5.2023 10:30 14412.1
28.5.2023 10:15 14412
28.5.2023 10:00 14411.9
28.5.2023 09:45 14411.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-05-29 03:00:00UTC - HBV - 8410 - Spisska_Nova_Ves (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )