Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Markušovce
Tok:Levočský potok
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 160 cm 160 cm

Markušovce - Levočský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Markušovce - Levočský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]
30.11.2021 21:30 38
30.11.2021 21:15 38
30.11.2021 21:00 38
30.11.2021 20:45 38
30.11.2021 20:30 38
30.11.2021 20:15 38
30.11.2021 20:00 38
30.11.2021 19:45 38
30.11.2021 19:30 38
30.11.2021 19:00 38
30.11.2021 18:00 39
30.11.2021 17:00 39
30.11.2021 16:00 39
30.11.2021 15:00 39
30.11.2021 14:00 39
30.11.2021 13:00 39
30.11.2021 12:00 39
30.11.2021 11:00 38
30.11.2021 10:00 38
30.11.2021 09:00 38
30.11.2021 08:00 38
30.11.2021 07:00 38
30.11.2021 06:00 38
30.11.2021 05:00 38
30.11.2021 04:00 39
30.11.2021 03:00 39
30.11.2021 02:00 39
30.11.2021 01:00 39
30.11.2021 00:00 39
29.11.2021 23:00 39
29.11.2021 22:00 39
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )