Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Spišské Vlachy
Tok:Branisko
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 240 cm 240 cm

Spišské Vlachy - Branisko

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Spišské Vlachy - Branisko
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.11.2021 22:30 542.6
30.11.2021 22:15 542.6
30.11.2021 22:00 542.6
30.11.2021 21:45 542.6
30.11.2021 21:30 542.5
30.11.2021 21:15 542.5
30.11.2021 21:00 542.5
30.11.2021 20:45 542.5
30.11.2021 20:30 542.5
30.11.2021 20:00 542.5
30.11.2021 19:00 542.5
30.11.2021 18:00 542.5
30.11.2021 17:00 542.6
30.11.2021 16:00 542.5
30.11.2021 15:00 542.5
30.11.2021 14:00 542.6
30.11.2021 13:00 552.5
30.11.2021 12:00 542.3
30.11.2021 11:00 542.1
30.11.2021 10:00 551.9
30.11.2021 09:00 551.7
30.11.2021 08:00 551.5
30.11.2021 07:00 551.6
30.11.2021 06:00 551.7
30.11.2021 05:00 551.9
30.11.2021 04:00 552
30.11.2021 03:00 552.3
30.11.2021 02:00 552.6
30.11.2021 01:00 552.9
30.11.2021 00:00 553.2
29.11.2021 23:00 553.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )