Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Margecany
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 600 cm 600 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 650 cm 650 cm

Margecany - Hornád

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Margecany - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.9.2023 00:00 39514.6
25.9.2023 23:45 39514.6
25.9.2023 23:30 39514.6
25.9.2023 23:15 39514.6
25.9.2023 23:00 39614.6
25.9.2023 22:45 39614.6
25.9.2023 22:30 39614.6
25.9.2023 22:15 39614.7
25.9.2023 22:00 39614.7
25.9.2023 21:45 39614.7
25.9.2023 21:30 39614.7
25.9.2023 21:15 39714.7
25.9.2023 21:00 39714.7
25.9.2023 20:45 39614.8
25.9.2023 20:30 39614.8
25.9.2023 20:15 39614.8
25.9.2023 20:00 39614.8
25.9.2023 19:45 39614.8
25.9.2023 19:30 39614.8
25.9.2023 19:15 39714.9
25.9.2023 19:00 39714.9
25.9.2023 18:45 39714.9
25.9.2023 18:30 39814.9
25.9.2023 18:15 39814.9
25.9.2023 18:00 39814.9
25.9.2023 17:45 39814.9
25.9.2023 17:30 39814.9
25.9.2023 17:15 39814.9
25.9.2023 17:00 39814.8
25.9.2023 16:45 39914.8
25.9.2023 16:30 39914.8
25.9.2023 16:15 39914.7
25.9.2023 16:00 39914.7
25.9.2023 15:45 39914.6
25.9.2023 15:30 39814.6
25.9.2023 15:15 39614.6
25.9.2023 15:00 39714.6
25.9.2023 14:45 39914.5
25.9.2023 14:30 40014.5
25.9.2023 14:15 40014.4
25.9.2023 14:00 40014.4
25.9.2023 13:45 40014.3
25.9.2023 13:30 40014.3
25.9.2023 13:15 40014.3
25.9.2023 13:00 40014.2
25.9.2023 12:45 40114.2
25.9.2023 12:30 40114.1
25.9.2023 12:15 40114.1
25.9.2023 12:00 40114.1
25.9.2023 11:45 40114.1
25.9.2023 11:30 40214
25.9.2023 11:15 40214
25.9.2023 11:00 40214
25.9.2023 10:45 40214
25.9.2023 10:30 40213.9
25.9.2023 10:15 40213.9
25.9.2023 10:00 40113.9
25.9.2023 09:45 40013.9
25.9.2023 09:30 40013.9
25.9.2023 09:15 40313.9
25.9.2023 09:00 40613.9
25.9.2023 08:45 40813.9
25.9.2023 08:30 41013.9
25.9.2023 08:15 41013.9
25.9.2023 08:00 40813.9
25.9.2023 07:45 40713.9
25.9.2023 07:30 40814
25.9.2023 07:15 40714
25.9.2023 07:00 40514
25.9.2023 06:45 40514
25.9.2023 06:30 40514
25.9.2023 06:15 40514
25.9.2023 06:00 40514
25.9.2023 05:45 40514.1
25.9.2023 05:30 40514.1
25.9.2023 05:15 40614.1
25.9.2023 05:00 40614.1
25.9.2023 04:45 40614.1
25.9.2023 04:30 40614.1
25.9.2023 04:15 40714.1
25.9.2023 04:00 40714.1
25.9.2023 03:45 40714.1
25.9.2023 03:30 40714.1
25.9.2023 03:15 40714.1
25.9.2023 03:00 40814.2
25.9.2023 02:45 40814.2
25.9.2023 02:30 40814.2
25.9.2023 02:15 40814.2
25.9.2023 02:00 40814.2
25.9.2023 01:45 40814.3
25.9.2023 01:30 40814.3
25.9.2023 01:15 40814.3
25.9.2023 01:00 40814.3
25.9.2023 00:45 40814.3
25.9.2023 00:30 40814.3
25.9.2023 00:15 40814.3
25.9.2023 00:00 40814.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-09-25 15:00:00UTC - HBV - 8510 - Margecany (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )