Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Švedlár
Tok:Hnilec
Región:Košický región
Oblasť:Hnilec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 240 cm 240 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 320 cm 320 cm

Švedlár - Hnilec

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Švedlár - Hnilec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2021 21:00 1684
28.11.2021 20:45 1684
28.11.2021 20:30 1674
28.11.2021 20:15 1674
28.11.2021 20:00 1674
28.11.2021 19:45 1674
28.11.2021 19:30 1674
28.11.2021 19:15 1664
28.11.2021 19:00 1663.9
28.11.2021 18:00 1663.9
28.11.2021 17:00 1653.8
28.11.2021 16:00 1653.8
28.11.2021 15:00 1663.7
28.11.2021 14:00 1643.7
28.11.2021 13:00 1643.6
28.11.2021 12:00 1643.4
28.11.2021 11:00 1643.2
28.11.2021 10:00 1643.2
28.11.2021 09:00 1643.1
28.11.2021 08:00 1643.1
28.11.2021 07:00 1643.1
28.11.2021 06:00 1643.1
28.11.2021 05:00 1643.1
28.11.2021 04:00 1643.2
28.11.2021 03:00 1643.2
28.11.2021 02:00 1643.2
28.11.2021 01:00 1643.3
28.11.2021 00:00 1643.2
27.11.2021 23:00 1643.2
27.11.2021 22:00 1643.3
27.11.2021 21:00 1643.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )