Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Švedlár
Tok:Hnilec
Región:Košický región
Oblasť:Hnilec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 240 cm 240 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 320 cm 320 cm

Švedlár - Hnilec

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Švedlár - Hnilec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.9.2023 00:30 17813.9
26.9.2023 00:15 17813.9
26.9.2023 00:00 17813.9
25.9.2023 23:45 17814
25.9.2023 23:30 17814
25.9.2023 23:15 17814
25.9.2023 23:00 17814
25.9.2023 22:45 17814
25.9.2023 22:30 17814
25.9.2023 22:15 17814
25.9.2023 22:00 17814
25.9.2023 21:45 17814.1
25.9.2023 21:30 17814.1
25.9.2023 21:15 17814.2
25.9.2023 21:00 17814.3
25.9.2023 20:45 17814.3
25.9.2023 20:30 17814.4
25.9.2023 20:15 17814.4
25.9.2023 20:00 17814.5
25.9.2023 19:45 17914.6
25.9.2023 19:30 17914.6
25.9.2023 19:15 17914.7
25.9.2023 19:00 17914.7
25.9.2023 18:45 17914.8
25.9.2023 18:30 17914.8
25.9.2023 18:15 17914.9
25.9.2023 18:00 17914.9
25.9.2023 17:45 17915
25.9.2023 17:30 17915
25.9.2023 17:15 17915
25.9.2023 17:00 17915
25.9.2023 16:45 17915
25.9.2023 16:30 17915
25.9.2023 16:15 17915
25.9.2023 16:00 17915
25.9.2023 15:45 18015
25.9.2023 15:30 18115
25.9.2023 15:15 18014.9
25.9.2023 15:00 17914.9
25.9.2023 14:45 17914.8
25.9.2023 14:30 18014.7
25.9.2023 14:15 18014.6
25.9.2023 14:00 18014.5
25.9.2023 13:45 18014.3
25.9.2023 13:30 18014.2
25.9.2023 13:15 18014.1
25.9.2023 13:00 18014
25.9.2023 12:45 18013.9
25.9.2023 12:30 18013.8
25.9.2023 12:15 18013.7
25.9.2023 12:00 18013.7
25.9.2023 11:45 18013.5
25.9.2023 11:30 18013.4
25.9.2023 11:15 18013.3
25.9.2023 11:00 18013.2
25.9.2023 10:45 18113.2
25.9.2023 10:30 18113.1
25.9.2023 10:15 18113
25.9.2023 10:00 18112.9
25.9.2023 09:45 18112.8
25.9.2023 09:30 18112.8
25.9.2023 09:15 18112.8
25.9.2023 09:00 18112.7
25.9.2023 08:45 18112.7
25.9.2023 08:30 18112.6
25.9.2023 08:15 18112.6
25.9.2023 08:00 18212.6
25.9.2023 07:45 18212.6
25.9.2023 07:30 18212.6
25.9.2023 07:15 18212.6
25.9.2023 07:00 18212.6
25.9.2023 06:45 18212.6
25.9.2023 06:30 18212.6
25.9.2023 06:15 18312.5
25.9.2023 06:00 18212.5
25.9.2023 05:45 18312.5
25.9.2023 05:30 18312.6
25.9.2023 05:15 18312.5
25.9.2023 05:00 18312.5
25.9.2023 04:45 18312.6
25.9.2023 04:30 18312.5
25.9.2023 04:15 18312.5
25.9.2023 04:00 18412.5
25.9.2023 03:45 18412.6
25.9.2023 03:30 18412.5
25.9.2023 03:15 18412.5
25.9.2023 03:00 18412.5
25.9.2023 02:45 18412.5
25.9.2023 02:30 18412.5
25.9.2023 02:15 18512.5
25.9.2023 02:00 18512.5
25.9.2023 01:45 18512.5
25.9.2023 01:30 18512.5
25.9.2023 01:15 18512.6
25.9.2023 01:00 18612.6
25.9.2023 00:45 18612.6
25.9.2023 00:30 18612.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-09-25 21:00:00UTC - HBV - 8540 - Svedlar (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )