Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Mníšek nad Hnilcom
Tok:Smolník
Región:Košický región
Oblasť:Hnilec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Mníšek nad Hnilcom - Smolník

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Mníšek nad Hnilcom - Smolník
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.5.2023 10:45 1119.8
29.5.2023 10:30 1119.7
29.5.2023 10:15 1119.5
29.5.2023 10:00 1119.4
29.5.2023 09:45 1119.3
29.5.2023 09:30 1119.2
29.5.2023 09:15 1119.1
29.5.2023 09:00 1119.1
29.5.2023 08:45 1119
29.5.2023 08:30 1119
29.5.2023 08:15 1118.9
29.5.2023 08:00 1118.9
29.5.2023 07:45 1118.9
29.5.2023 07:30 1118.8
29.5.2023 07:15 1118.8
29.5.2023 07:00 1118.8
29.5.2023 06:45 1118.9
29.5.2023 06:30 1118.8
29.5.2023 06:15 1118.9
29.5.2023 06:00 1118.9
29.5.2023 05:45 1118.9
29.5.2023 05:30 1119
29.5.2023 05:15 1119.1
29.5.2023 05:00 1119.1
29.5.2023 04:45 1119.2
29.5.2023 04:30 1119.2
29.5.2023 04:15 1119.3
29.5.2023 04:00 1129.3
29.5.2023 03:45 1119.4
29.5.2023 03:30 1119.5
29.5.2023 03:15 1119.6
29.5.2023 03:00 1119.6
29.5.2023 02:45 1119.7
29.5.2023 02:30 1119.8
29.5.2023 02:15 1119.8
29.5.2023 02:00 1119.9
29.5.2023 01:45 11110
29.5.2023 01:30 11110.1
29.5.2023 01:15 11210.2
29.5.2023 01:00 11210.2
29.5.2023 00:45 11110.3
29.5.2023 00:30 11110.4
29.5.2023 00:15 11110.5
29.5.2023 00:00 11110.6
28.5.2023 23:45 11110.6
28.5.2023 23:30 11110.7
28.5.2023 23:15 11110.8
28.5.2023 23:00 11110.9
28.5.2023 22:45 11111
28.5.2023 22:30 11111.1
28.5.2023 22:15 11111.2
28.5.2023 22:00 11111.3
28.5.2023 21:45 11111.4
28.5.2023 21:30 11111.6
28.5.2023 21:15 11111.6
28.5.2023 21:00 11111.7
28.5.2023 20:45 11211.8
28.5.2023 20:30 11111.9
28.5.2023 20:15 11212
28.5.2023 20:00 11112.1
28.5.2023 19:45 11212.2
28.5.2023 19:30 11112.2
28.5.2023 19:15 11212.3
28.5.2023 19:00 11212.3
28.5.2023 18:45 11112.4
28.5.2023 18:30 11112.4
28.5.2023 18:15 11112.5
28.5.2023 18:00 11112.5
28.5.2023 17:45 11212.5
28.5.2023 17:30 11112.5
28.5.2023 17:15 11112.5
28.5.2023 17:00 11112.5
28.5.2023 16:45 11112.5
28.5.2023 16:30 11112.5
28.5.2023 16:15 11112.5
28.5.2023 16:00 11112.4
28.5.2023 15:45 11112.4
28.5.2023 15:30 11112.3
28.5.2023 15:15 11112.3
28.5.2023 15:00 11112.2
28.5.2023 14:45 11112.1
28.5.2023 14:30 11112
28.5.2023 14:15 11111.9
28.5.2023 14:00 11111.7
28.5.2023 13:45 11211.5
28.5.2023 13:30 11111.3
28.5.2023 13:15 11211.1
28.5.2023 13:00 11111
28.5.2023 12:45 11210.8
28.5.2023 12:30 11210.6
28.5.2023 12:15 11210.4
28.5.2023 12:00 11210.2
28.5.2023 11:45 11210.1
28.5.2023 11:30 1119.9
28.5.2023 11:15 1129.7
28.5.2023 11:00 1139.5
28.5.2023 10:45 1129.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )