Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Mníšek nad Hnilcom
Tok:Smolník
Región:Košický región
Oblasť:Hnilec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Mníšek nad Hnilcom - Smolník

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Mníšek nad Hnilcom - Smolník
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.11.2021 22:00 922.4
30.11.2021 21:45 922.4
30.11.2021 21:30 932.4
30.11.2021 21:15 932.4
30.11.2021 21:00 932.4
30.11.2021 20:45 922.4
30.11.2021 20:30 922.4
30.11.2021 20:15 932.4
30.11.2021 20:00 932.4
30.11.2021 19:00 922.4
30.11.2021 18:00 932.4
30.11.2021 17:00 932.4
30.11.2021 16:00 922.4
30.11.2021 15:00 932.3
30.11.2021 14:00 932.3
30.11.2021 13:00 932.2
30.11.2021 12:00 932.2
30.11.2021 11:00 932.1
30.11.2021 10:00 932.1
30.11.2021 09:00 932.1
30.11.2021 08:00 932.2
30.11.2021 07:00 932.3
30.11.2021 06:00 932.4
30.11.2021 05:00 942.6
30.11.2021 04:00 932.8
30.11.2021 03:00 942.9
30.11.2021 02:00 943.1
30.11.2021 01:00 943.2
30.11.2021 00:00 943.3
29.11.2021 23:00 943.5
29.11.2021 22:00 943.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )