Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jaklovce
Tok:Hnilec
Región:Košický región
Oblasť:Hnilec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 275 cm 275 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 330 cm 330 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 350 cm 350 cm

Jaklovce - Hnilec

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jaklovce - Hnilec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.11.2021 22:30 1613.4
30.11.2021 22:15 1623.4
30.11.2021 22:00 1623.4
30.11.2021 21:45 1603.4
30.11.2021 21:30 1603.4
30.11.2021 21:15 1603.5
30.11.2021 21:00 1603.5
30.11.2021 20:45 1603.5
30.11.2021 20:30 1603.5
30.11.2021 20:00 1603.5
30.11.2021 19:00 1613.5
30.11.2021 18:00 1603.6
30.11.2021 17:00 1613.5
30.11.2021 16:00 1633.6
30.11.2021 15:00 1633.6
30.11.2021 14:00 1613.7
30.11.2021 13:00 1613.7
30.11.2021 12:00 1583.7
30.11.2021 11:00 1623.8
30.11.2021 10:00 1633.8
30.11.2021 09:00 1633.9
30.11.2021 08:00 1604
30.11.2021 07:00 1634.1
30.11.2021 06:00 1624.1
30.11.2021 05:00 1634.2
30.11.2021 04:00 1624.3
30.11.2021 03:00 1614.3
30.11.2021 02:00 1654.4
30.11.2021 01:00 1644.4
30.11.2021 00:00 1654.5
29.11.2021 23:00 1654.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )