Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Nižné Repaše
Tok:Torysa
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm 140 cm

Nižné Repaše - Torysa

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nižné Repaše - Torysa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.5.2023 10:00 149.1
29.5.2023 09:45 148.9
29.5.2023 09:30 148.6
29.5.2023 09:15 148.4
29.5.2023 09:00 148.2
29.5.2023 08:45 148
29.5.2023 08:30 147.8
29.5.2023 08:15 147.6
29.5.2023 08:00 147.4
29.5.2023 07:45 147.3
29.5.2023 07:30 147.2
29.5.2023 07:15 147.1
29.5.2023 07:00 147
29.5.2023 06:45 147
29.5.2023 06:30 147
29.5.2023 06:15 147
29.5.2023 06:00 146.9
29.5.2023 05:45 146.9
29.5.2023 05:30 147
29.5.2023 05:15 147
29.5.2023 05:00 147
29.5.2023 04:45 147.1
29.5.2023 04:30 147.2
29.5.2023 04:15 147.2
29.5.2023 04:00 147.3
29.5.2023 03:45 147.4
29.5.2023 03:30 147.4
29.5.2023 03:15 147.5
29.5.2023 03:00 147.6
29.5.2023 02:45 147.7
29.5.2023 02:30 147.7
29.5.2023 02:15 147.8
29.5.2023 02:00 147.9
29.5.2023 01:45 158
29.5.2023 01:30 148.1
29.5.2023 01:15 148.2
29.5.2023 01:00 148.3
29.5.2023 00:45 148.4
29.5.2023 00:30 148.5
29.5.2023 00:15 148.6
29.5.2023 00:00 148.7
28.5.2023 23:45 148.8
28.5.2023 23:30 148.9
28.5.2023 23:15 149
28.5.2023 23:00 149.1
28.5.2023 22:45 149.2
28.5.2023 22:30 149.4
28.5.2023 22:15 149.5
28.5.2023 22:00 149.6
28.5.2023 21:45 149.8
28.5.2023 21:30 149.9
28.5.2023 21:15 1410.1
28.5.2023 21:00 1410.2
28.5.2023 20:45 1410.4
28.5.2023 20:30 1410.6
28.5.2023 20:15 1410.7
28.5.2023 20:00 1410.9
28.5.2023 19:45 1411.1
28.5.2023 19:30 1411.2
28.5.2023 19:15 1411.4
28.5.2023 19:00 1411.5
28.5.2023 18:45 1511.7
28.5.2023 18:30 1411.8
28.5.2023 18:15 1411.9
28.5.2023 18:00 1412.1
28.5.2023 17:45 1412.2
28.5.2023 17:30 1412.2
28.5.2023 17:15 1412.3
28.5.2023 17:00 1412.4
28.5.2023 16:45 1412.5
28.5.2023 16:30 1512.5
28.5.2023 16:15 1412.5
28.5.2023 16:00 1512.5
28.5.2023 15:45 1512.5
28.5.2023 15:30 1412.5
28.5.2023 15:15 1512.5
28.5.2023 15:00 1412.4
28.5.2023 14:45 1412.4
28.5.2023 14:30 1512.3
28.5.2023 14:15 1512.2
28.5.2023 14:00 1512.1
28.5.2023 13:45 1511.9
28.5.2023 13:30 1511.8
28.5.2023 13:15 1511.6
28.5.2023 13:00 1511.4
28.5.2023 12:45 1511.2
28.5.2023 12:30 1511
28.5.2023 12:15 1510.7
28.5.2023 12:00 1510.5
28.5.2023 11:45 1510.3
28.5.2023 11:30 1510.1
28.5.2023 11:15 159.8
28.5.2023 11:00 159.5
28.5.2023 10:45 159.3
28.5.2023 10:30 159.1
28.5.2023 10:15 158.8
28.5.2023 10:00 158.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )