Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Torysa
Tok:Torysa
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Torysa - Torysa

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Torysa - Torysa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.9.2023 02:15 3113.3
26.9.2023 02:00 3113.3
26.9.2023 01:45 3113.4
26.9.2023 01:30 3113.4
26.9.2023 01:15 3113.4
26.9.2023 01:00 3113.5
26.9.2023 00:45 3113.5
26.9.2023 00:30 3113.5
26.9.2023 00:15 3113.6
26.9.2023 00:00 3113.6
25.9.2023 23:45 3113.6
25.9.2023 23:30 3113.7
25.9.2023 23:15 3113.7
25.9.2023 23:00 3113.7
25.9.2023 22:45 3113.8
25.9.2023 22:30 3213.8
25.9.2023 22:15 3213.9
25.9.2023 22:00 3213.9
25.9.2023 21:45 3213.9
25.9.2023 21:30 3213.9
25.9.2023 21:15 3214
25.9.2023 21:00 3214.1
25.9.2023 20:45 3214.2
25.9.2023 20:30 3214.3
25.9.2023 20:15 3214.3
25.9.2023 20:00 3214.4
25.9.2023 19:45 3114.5
25.9.2023 19:30 3114.6
25.9.2023 19:15 3114.7
25.9.2023 19:00 3214.8
25.9.2023 18:45 3214.8
25.9.2023 18:30 3214.9
25.9.2023 18:15 3214.9
25.9.2023 18:00 3215
25.9.2023 17:45 3215
25.9.2023 17:30 3215
25.9.2023 17:15 3215.1
25.9.2023 17:00 3215.1
25.9.2023 16:45 3215.1
25.9.2023 16:30 3215.1
25.9.2023 16:15 3215
25.9.2023 16:00 3215
25.9.2023 15:45 3214.9
25.9.2023 15:30 3214.8
25.9.2023 15:15 3214.8
25.9.2023 15:00 3214.6
25.9.2023 14:45 3214.5
25.9.2023 14:30 3214.4
25.9.2023 14:15 3214.3
25.9.2023 14:00 3214.2
25.9.2023 13:45 3214
25.9.2023 13:30 3213.9
25.9.2023 13:15 3213.8
25.9.2023 13:00 3213.7
25.9.2023 12:45 3313.6
25.9.2023 12:30 3313.5
25.9.2023 12:15 3313.4
25.9.2023 12:00 3313.3
25.9.2023 11:45 3213.2
25.9.2023 11:30 3313.2
25.9.2023 11:15 3313
25.9.2023 11:00 3313
25.9.2023 10:45 3212.9
25.9.2023 10:30 3312.7
25.9.2023 10:15 3312.7
25.9.2023 10:00 3312.6
25.9.2023 09:45 3312.5
25.9.2023 09:30 3312.4
25.9.2023 09:15 3312.4
25.9.2023 09:00 3312.3
25.9.2023 08:45 3312.3
25.9.2023 08:30 3312.2
25.9.2023 08:15 3312.2
25.9.2023 08:00 3312.2
25.9.2023 07:45 3312.2
25.9.2023 07:30 3312.2
25.9.2023 07:15 3312.2
25.9.2023 07:00 3312.1
25.9.2023 06:45 3312.1
25.9.2023 06:30 3312.1
25.9.2023 06:15 3312.1
25.9.2023 06:00 3412.1
25.9.2023 05:45 3412.1
25.9.2023 05:30 3412.1
25.9.2023 05:15 3312.1
25.9.2023 05:00 3412.1
25.9.2023 04:45 3312.1
25.9.2023 04:30 3412.1
25.9.2023 04:15 3412.1
25.9.2023 04:00 3412.1
25.9.2023 03:45 3412
25.9.2023 03:30 3412
25.9.2023 03:15 3412
25.9.2023 03:00 3412
25.9.2023 02:45 3412
25.9.2023 02:30 3412
25.9.2023 02:15 3412
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )