Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Sabinov
Tok:Torysa
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Sabinov - Torysa

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvnený rekonštrukčnými prácami v koryte vodného toku.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Sabinov - Torysa
Čas meraniaVodný stav [cm]
26.9.2023 01:00 22
26.9.2023 00:45 22
26.9.2023 00:30 22
26.9.2023 00:15 22
26.9.2023 00:00 22
25.9.2023 23:45 22
25.9.2023 23:30 22
25.9.2023 23:15 22
25.9.2023 23:00 22
25.9.2023 22:45 22
25.9.2023 22:30 22
25.9.2023 22:15 23
25.9.2023 22:00 23
25.9.2023 21:45 23
25.9.2023 21:30 23
25.9.2023 21:15 23
25.9.2023 21:00 23
25.9.2023 20:45 23
25.9.2023 20:30 23
25.9.2023 20:15 23
25.9.2023 20:00 23
25.9.2023 19:45 23
25.9.2023 19:30 23
25.9.2023 19:15 24
25.9.2023 19:00 24
25.9.2023 18:45 24
25.9.2023 18:30 24
25.9.2023 18:15 24
25.9.2023 18:00 24
25.9.2023 17:45 24
25.9.2023 17:30 24
25.9.2023 17:15 24
25.9.2023 17:00 25
25.9.2023 16:45 25
25.9.2023 16:30 25
25.9.2023 16:15 25
25.9.2023 16:00 25
25.9.2023 15:45 25
25.9.2023 15:30 25
25.9.2023 15:15 26
25.9.2023 15:00 26
25.9.2023 14:45 26
25.9.2023 14:30 26
25.9.2023 14:15 26
25.9.2023 14:00 26
25.9.2023 13:45 26
25.9.2023 13:30 26
25.9.2023 13:15 26
25.9.2023 13:00 27
25.9.2023 12:45 27
25.9.2023 12:30 27
25.9.2023 12:15 27
25.9.2023 12:00 27
25.9.2023 11:45 27
25.9.2023 11:30 27
25.9.2023 11:15 28
25.9.2023 11:00 28
25.9.2023 10:45 28
25.9.2023 10:30 28
25.9.2023 10:15 28
25.9.2023 10:00 28
25.9.2023 09:45 28
25.9.2023 09:30 28
25.9.2023 09:15 28
25.9.2023 09:00 29
25.9.2023 08:45 29
25.9.2023 08:30 29
25.9.2023 08:15 29
25.9.2023 08:00 29
25.9.2023 07:45 30
25.9.2023 07:30 30
25.9.2023 07:15 30
25.9.2023 07:00 30
25.9.2023 06:45 30
25.9.2023 06:30 31
25.9.2023 06:15 31
25.9.2023 06:00 31
25.9.2023 05:45 31
25.9.2023 05:30 31
25.9.2023 05:15 32
25.9.2023 05:00 32
25.9.2023 04:45 32
25.9.2023 04:30 33
25.9.2023 04:15 33
25.9.2023 04:00 33
25.9.2023 03:45 34
25.9.2023 03:30 34
25.9.2023 03:15 34
25.9.2023 03:00 35
25.9.2023 02:45 35
25.9.2023 02:30 35
25.9.2023 02:15 36
25.9.2023 02:00 36
25.9.2023 01:45 36
25.9.2023 01:30 36
25.9.2023 01:15 36
25.9.2023 01:00 36
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )