Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Prešov
Tok:Torysa
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm 400 cm

Prešov - Torysa

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Prešov - Torysa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2021 21:00 865.8
28.11.2021 20:45 845.8
28.11.2021 20:30 835.8
28.11.2021 20:15 845.7
28.11.2021 20:00 845.7
28.11.2021 19:45 865.6
28.11.2021 19:30 875.6
28.11.2021 19:15 875.6
28.11.2021 19:00 865.6
28.11.2021 18:00 805.6
28.11.2021 17:00 805.6
28.11.2021 16:00 785.6
28.11.2021 15:00 815.5
28.11.2021 14:00 785.4
28.11.2021 13:00 815.3
28.11.2021 12:00 785.2
28.11.2021 11:00 815.1
28.11.2021 10:00 785.1
28.11.2021 09:00 805
28.11.2021 08:00 785
28.11.2021 07:00 805
28.11.2021 06:00 795
28.11.2021 05:00 805
28.11.2021 04:00 805.1
28.11.2021 03:00 795
28.11.2021 02:00 815
28.11.2021 01:00 785.1
28.11.2021 00:00 825
27.11.2021 23:00 785
27.11.2021 22:00 825
27.11.2021 21:00 785
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )