Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Košické Olšany
Tok:Torysa
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm 400 cm

Košické Olšany - Torysa

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Košické Olšany - Torysa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2021 21:45 405.7
28.11.2021 21:30 395.7
28.11.2021 21:15 395.6
28.11.2021 21:00 385.6
28.11.2021 20:45 375.6
28.11.2021 20:30 365.6
28.11.2021 20:15 355.6
28.11.2021 20:00 345.5
28.11.2021 19:45 335.5
28.11.2021 19:00 295.4
28.11.2021 18:00 265.4
28.11.2021 17:00 255.3
28.11.2021 16:00 245.3
28.11.2021 15:00 245.2
28.11.2021 14:00 245.2
28.11.2021 13:00 235.1
28.11.2021 12:00 245
28.11.2021 11:00 234.9
28.11.2021 10:00 244.8
28.11.2021 09:00 244.7
28.11.2021 08:00 234.7
28.11.2021 07:00 244.7
28.11.2021 06:00 234.7
28.11.2021 05:00 234.7
28.11.2021 04:00 224.7
28.11.2021 03:00 214.7
28.11.2021 02:00 214.8
28.11.2021 01:00 204.8
28.11.2021 00:00 204.8
27.11.2021 23:00 204.8
27.11.2021 22:00 204.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )