Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Svinica
Tok:Svinický potok
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 190 cm 190 cm

Svinica - Svinický potok

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Svinica - Svinický potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
9.2.2023 13:00 331.1
9.2.2023 12:45 341.2
9.2.2023 12:30 341.3
9.2.2023 12:15 361.2
9.2.2023 12:00 371.3
9.2.2023 11:45 371.3
9.2.2023 11:30 381.3
9.2.2023 11:15 391.3
9.2.2023 11:00 401.3
9.2.2023 10:45 401.3
9.2.2023 10:30 411.2
9.2.2023 10:15 411.2
9.2.2023 10:00 411.2
9.2.2023 09:45 411.2
9.2.2023 09:30 411.2
9.2.2023 09:15 401.2
9.2.2023 09:00 401.2
9.2.2023 08:45 401.2
9.2.2023 08:30 401.2
9.2.2023 08:15 401.2
9.2.2023 08:00 391.2
9.2.2023 07:45 391.2
9.2.2023 07:30 391.2
9.2.2023 07:15 391.2
9.2.2023 07:00 381.2
9.2.2023 06:45 381.2
9.2.2023 06:30 381.2
9.2.2023 06:15 381.2
9.2.2023 06:00 371.2
9.2.2023 05:45 371.2
9.2.2023 05:30 371.2
9.2.2023 05:15 371.2
9.2.2023 05:00 361.2
9.2.2023 04:45 361.2
9.2.2023 04:30 361.2
9.2.2023 04:15 361.2
9.2.2023 04:00 361.1
9.2.2023 03:45 361.2
9.2.2023 03:30 351.1
9.2.2023 03:15 351.1
9.2.2023 03:00 351.1
9.2.2023 02:45 351.1
9.2.2023 02:30 351.1
9.2.2023 02:15 351.1
9.2.2023 02:00 351.1
9.2.2023 01:45 351.2
9.2.2023 01:30 351.2
9.2.2023 01:15 351.2
9.2.2023 01:00 351.2
9.2.2023 00:45 351.2
9.2.2023 00:30 351.1
9.2.2023 00:15 351.2
9.2.2023 00:00 351.1
8.2.2023 23:45 351.2
8.2.2023 23:30 341.2
8.2.2023 23:15 341.1
8.2.2023 23:00 341.2
8.2.2023 22:45 341.1
8.2.2023 22:30 341.1
8.2.2023 22:15 331.1
8.2.2023 22:00 331.1
8.2.2023 21:45 331.1
8.2.2023 21:30 331.1
8.2.2023 21:15 331.1
8.2.2023 21:00 331.1
8.2.2023 20:45 331.1
8.2.2023 20:30 321.1
8.2.2023 20:15 321.1
8.2.2023 20:00 321.1
8.2.2023 19:45 311.1
8.2.2023 19:30 311.1
8.2.2023 19:15 301.1
8.2.2023 19:00 301.1
8.2.2023 18:45 301.1
8.2.2023 18:30 301.1
8.2.2023 18:15 291.1
8.2.2023 18:00 291.1
8.2.2023 17:45 291.1
8.2.2023 17:30 291.1
8.2.2023 17:15 291.1
8.2.2023 17:00 291.1
8.2.2023 16:45 291.1
8.2.2023 16:30 291.1
8.2.2023 16:15 291.2
8.2.2023 16:00 301.2
8.2.2023 15:45 301.2
8.2.2023 15:30 291.2
8.2.2023 15:15 301.1
8.2.2023 15:00 301.2
8.2.2023 14:45 301.1
8.2.2023 14:30 301.1
8.2.2023 14:15 301.1
8.2.2023 14:00 301.1
8.2.2023 13:45 301.1
8.2.2023 13:30 301.1
8.2.2023 13:15 301.1
8.2.2023 13:00 301.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )