Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Ždaňa
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 280 cm 280 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 530 cm 530 cm

Ždaňa - Hornád

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Ždaňa - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.11.2021 22:15 885.5
30.11.2021 22:00 885.5
30.11.2021 21:45 885.5
30.11.2021 21:30 875.5
30.11.2021 21:15 865.6
30.11.2021 21:00 845.5
30.11.2021 20:45 835.6
30.11.2021 20:30 825.6
30.11.2021 20:15 835.6
30.11.2021 20:00 845.6
30.11.2021 19:00 935.6
30.11.2021 18:00 935.6
30.11.2021 17:00 885.7
30.11.2021 16:00 895.7
30.11.2021 15:00 875.7
30.11.2021 14:00 905.7
30.11.2021 13:00 905.7
30.11.2021 12:00 885.7
30.11.2021 11:00 925.7
30.11.2021 10:00 915.7
30.11.2021 09:00 925.7
30.11.2021 08:00 945.8
30.11.2021 07:00 945.8
30.11.2021 06:00 965.8
30.11.2021 05:00 965.9
30.11.2021 04:00 975.9
30.11.2021 03:00 1006
30.11.2021 02:00 996
30.11.2021 01:00 1026.1
30.11.2021 00:00 1016.2
29.11.2021 23:00 1056.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )