Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Moldava nad Bodvou
Tok:Bodva
Región:Košický región
Oblasť:Bodva
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 320 cm 320 cm

Moldava nad Bodvou - Bodva

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Moldava nad Bodvou - Bodva
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.9.2023 00:30 11015.8
26.9.2023 00:15 11015.8
26.9.2023 00:00 11015.8
25.9.2023 23:45 11015.8
25.9.2023 23:30 11015.8
25.9.2023 23:15 11015.8
25.9.2023 23:00 11015.9
25.9.2023 22:45 11015.9
25.9.2023 22:30 11015.9
25.9.2023 22:15 11115.9
25.9.2023 22:00 11115.9
25.9.2023 21:45 11115.9
25.9.2023 21:30 11215.9
25.9.2023 21:15 11215.9
25.9.2023 21:00 11215.9
25.9.2023 20:45 11215.9
25.9.2023 20:30 11215.9
25.9.2023 20:15 11215.9
25.9.2023 20:00 11215.9
25.9.2023 19:45 11215.9
25.9.2023 19:30 11215.9
25.9.2023 19:15 11315.9
25.9.2023 19:00 11315.9
25.9.2023 18:45 11315.9
25.9.2023 18:30 11316
25.9.2023 18:15 11316
25.9.2023 18:00 11316
25.9.2023 17:45 11316
25.9.2023 17:30 11416
25.9.2023 17:15 11416
25.9.2023 17:00 11416
25.9.2023 16:45 11516
25.9.2023 16:30 11516
25.9.2023 16:15 11516.1
25.9.2023 16:00 11416.1
25.9.2023 15:45 11416.1
25.9.2023 15:30 11416.1
25.9.2023 15:15 11416
25.9.2023 15:00 11416
25.9.2023 14:45 11416
25.9.2023 14:30 11415.9
25.9.2023 14:15 11415.9
25.9.2023 14:00 11415.8
25.9.2023 13:45 11415.7
25.9.2023 13:30 11415.7
25.9.2023 13:15 11415.6
25.9.2023 13:00 11415.5
25.9.2023 12:45 11515.4
25.9.2023 12:30 11515.3
25.9.2023 12:15 11515.2
25.9.2023 12:00 11515.1
25.9.2023 11:45 11515
25.9.2023 11:30 11514.9
25.9.2023 11:15 11514.9
25.9.2023 11:00 11514.8
25.9.2023 10:45 11514.7
25.9.2023 10:30 11514.7
25.9.2023 10:15 11514.6
25.9.2023 10:00 11514.5
25.9.2023 09:45 11514.5
25.9.2023 09:30 11514.4
25.9.2023 09:15 11514.4
25.9.2023 09:00 11514.4
25.9.2023 08:45 11514.4
25.9.2023 08:30 11614.4
25.9.2023 08:15 11614.4
25.9.2023 08:00 11614.3
25.9.2023 07:45 11614.3
25.9.2023 07:30 11614.3
25.9.2023 07:15 11614.3
25.9.2023 07:00 11614.3
25.9.2023 06:45 11614.3
25.9.2023 06:30 11614.4
25.9.2023 06:15 11614.4
25.9.2023 06:00 11614.4
25.9.2023 05:45 11614.4
25.9.2023 05:30 11714.4
25.9.2023 05:15 11714.4
25.9.2023 05:00 11714.4
25.9.2023 04:45 11714.4
25.9.2023 04:30 11714.4
25.9.2023 04:15 11714.5
25.9.2023 04:00 11714.5
25.9.2023 03:45 11814.5
25.9.2023 03:30 11814.5
25.9.2023 03:15 11814.5
25.9.2023 03:00 11814.5
25.9.2023 02:45 11814.6
25.9.2023 02:30 11814.6
25.9.2023 02:15 11914.6
25.9.2023 02:00 11914.6
25.9.2023 01:45 11914.7
25.9.2023 01:30 11914.7
25.9.2023 01:15 11914.7
25.9.2023 01:00 12014.7
25.9.2023 00:45 12014.7
25.9.2023 00:30 12014.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-09-25 21:00:00UTC - HBV - 8980 - Moldava_nad_Bodvou (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )