Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Janík
Tok:Ida
Región:Košický región
Oblasť:Bodva
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 320 cm 320 cm

Janík - Ida

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Janík - Ida
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.11.2021 22:45 765.3
30.11.2021 22:30 765.3
30.11.2021 22:15 775.3
30.11.2021 22:00 775.4
30.11.2021 21:45 775.4
30.11.2021 21:30 775.4
30.11.2021 21:15 775.4
30.11.2021 21:00 775.4
30.11.2021 20:45 785.4
30.11.2021 20:00 785.4
30.11.2021 19:00 795.4
30.11.2021 18:00 795.4
30.11.2021 17:00 805.5
30.11.2021 16:00 815.5
30.11.2021 15:00 825.5
30.11.2021 14:00 825.5
30.11.2021 13:00 845.5
30.11.2021 12:00 855.5
30.11.2021 11:00 865.6
30.11.2021 10:00 875.6
30.11.2021 09:00 885.7
30.11.2021 08:00 895.7
30.11.2021 07:00 905.8
30.11.2021 06:00 915.9
30.11.2021 05:00 935.9
30.11.2021 04:00 956
30.11.2021 03:00 976
30.11.2021 02:00 996
30.11.2021 01:00 1016.1
30.11.2021 00:00 1026.1
29.11.2021 23:00 1056.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )