Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Turňa nad Bodvou
Tok:Bodva
Región:Košický región
Oblasť:Bodva
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Turňa nad Bodvou - Bodva

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Turňa nad Bodvou - Bodva
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.5.2023 04:00 10914.4
30.5.2023 03:45 10914.5
30.5.2023 03:30 10914.5
30.5.2023 03:15 10914.5
30.5.2023 03:00 10814.6
30.5.2023 02:45 10814.6
30.5.2023 02:30 10914.6
30.5.2023 02:15 10814.6
30.5.2023 02:00 10914.6
30.5.2023 01:45 10914.7
30.5.2023 01:30 10914.7
30.5.2023 01:15 10914.7
30.5.2023 01:00 10914.7
30.5.2023 00:45 10914.8
30.5.2023 00:30 11014.8
30.5.2023 00:15 10914.9
30.5.2023 00:00 10914.9
29.5.2023 23:45 10915
29.5.2023 23:30 10915
29.5.2023 23:15 11015.1
29.5.2023 23:00 10915.1
29.5.2023 22:45 10915.2
29.5.2023 22:30 10915.2
29.5.2023 22:15 10915.3
29.5.2023 22:00 11015.3
29.5.2023 21:45 11015.4
29.5.2023 21:30 10915.4
29.5.2023 21:15 11015.5
29.5.2023 21:00 10915.5
29.5.2023 20:45 11015.5
29.5.2023 20:30 11015.5
29.5.2023 20:15 11015.6
29.5.2023 20:00 11015.6
29.5.2023 19:45 11015.6
29.5.2023 19:30 11015.6
29.5.2023 19:15 11315.6
29.5.2023 19:00 11415.6
29.5.2023 18:45 11415.6
29.5.2023 18:30 11315.6
29.5.2023 18:15 11415.6
29.5.2023 18:00 11415.6
29.5.2023 17:45 11415.6
29.5.2023 17:30 11415.6
29.5.2023 17:15 11415.5
29.5.2023 17:00 11415.5
29.5.2023 16:45 11415.5
29.5.2023 16:30 11415.5
29.5.2023 16:15 11515.5
29.5.2023 16:00 11415.4
29.5.2023 15:45 11515.4
29.5.2023 15:30 11515.3
29.5.2023 15:15 11515.3
29.5.2023 15:00 11415.2
29.5.2023 14:45 11515.1
29.5.2023 14:30 11515.1
29.5.2023 14:15 11515
29.5.2023 14:00 11414.9
29.5.2023 13:45 11414.7
29.5.2023 13:30 11514.6
29.5.2023 13:15 11514.5
29.5.2023 13:00 11514.3
29.5.2023 12:45 11514.2
29.5.2023 12:30 11514.1
29.5.2023 12:15 11513.9
29.5.2023 12:00 11513.8
29.5.2023 11:45 11513.7
29.5.2023 11:30 11513.7
29.5.2023 11:15 11513.6
29.5.2023 11:00 11513.5
29.5.2023 10:45 11513.5
29.5.2023 10:30 11513.4
29.5.2023 10:15 11413.4
29.5.2023 10:00 11513.3
29.5.2023 09:45 11513.3
29.5.2023 09:30 11513.2
29.5.2023 09:15 11513.2
29.5.2023 09:00 11513.2
29.5.2023 08:45 11413.2
29.5.2023 08:30 11513.1
29.5.2023 08:15 11513.2
29.5.2023 08:00 11513.1
29.5.2023 07:45 11513.2
29.5.2023 07:30 11613.2
29.5.2023 07:15 11513.2
29.5.2023 07:00 11513.2
29.5.2023 06:45 11613.2
29.5.2023 06:30 11513.3
29.5.2023 06:15 11513.3
29.5.2023 06:00 11513.3
29.5.2023 05:45 11613.4
29.5.2023 05:30 11613.4
29.5.2023 05:15 11613.5
29.5.2023 05:00 11613.5
29.5.2023 04:45 11513.6
29.5.2023 04:30 11513.6
29.5.2023 04:15 11613.6
29.5.2023 04:00 11513.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-05-29 21:00:00UTC - HBV - 9020 - Turna_nad_Bodvou (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )